Digitale Werkplek

Digitale Werkplek

06-05-2022

Over de praktijkvoorbeeld

Waar: Spanje
Startdatum: November 2019
Status: actief
Begunstigden:  ILUNION Social Business Group en Fundación ONCE’s werknemers
Gefinancierd door: ILUNION Social Business Group’s eigen financiering

 

OVERZICHT VAN HET PRAKTIJK VOORBEELD

Digital WorkPlace is een digitaal en cultureel transformatieproject dat voortkomt uit de inzet van de organisatie voor technologische evolutie, digitalisering en transformatie met een persoonsgerichte benadering. Het initiatief is gebaseerd op drie hoofdpijlers - individuele en collectieve productiviteit en agile methodologie - en heeft vier hoofddoelstellingen: het verhogen van de persoonlijke efficiëntie en productiviteit; het bevorderen van teamwerk via samenwerkingsplatforms; flexibilisering van de toegang tot informatie; het digitaliseren en automatiseren van gegevens en tegelijkertijd de toegankelijkheid te waarborgen.

Medewerkers krijgen een intuïtieve webportal die al het audiovisuele referentiemateriaal biedt, evenals de opnames van online trainingssessies. Om de implementatie van het initiatief te bevorderen, heeft Digital WorkPlace de figuur van de "Champions" geïntroduceerd, digitale ambassadeurs met de missie om werknemers te begeleiden in het digitale transformatieproces. Het project heeft ook de ontwikkeling van digitale vaardigheden met Microsoft 365-tools bevorderd door middel van online training.

Tot nu toe zijn er meer dan 15 webinars gegeven, met 10.000 deelnemers/views.

DE METHODOLOGISCHE AANPAK

Dit praktijkvoorbeeld wordt uitgevoerd in de vorm aan van evenementen, webinars en workshops die aan werknemers worden geleverd via Microsoft Teams, een webportal op SharePoint en een gebruikerscommunity op Yammer.

De inhoud wordt gevormd, rekening houdend met de behoeften van alle deelnemers, evenals de informatie die is verzameld via de Champions, de enquêtes en formulieren. Toegankelijkheid en bruikbaarheid van de inhoud en tools zijn belangrijke aspecten waarmee rekening wordt gehouden bij het ontwerp van de trainingen.

TYPE ONTWIKKELDE VAARDIGHEDEN

Deelnemers verwerven digitale vaardigheden en kennis over nieuwe digitaliseringsprocessen die de productiviteit van werknemers kunnen helpen verbeteren.

HET INNOVATIEVE ASPECT

Digital Workplace is een innovatief praktijkvoorbeeld omdat het gebaseerd is op een online opleidingsmodel, aangevuld met een webportaal, dat alle werknemers aanmoedigt en in staat stelt om op een flexibele manier deel te nemen (synchroon of asynchroon leren). Op YAMMER is een samenwerkingsruimte gecreëerd waar deelnemers resultaten en nieuws kunnen delen, maar ook vragen kunnen stellen, enz. Het project heeft de volledige implementatie van Microsoft-technologie mogelijk gemaakt met als gevolg de digitalisering van veel processen.

IMPACT & DUURZAAMHEID

Hoewel het project in november 2019 van start ging, werd de eerste beoordeling en het verzamelen van benodigde informatie uitgevoerd toen de Covid-19-pandemie uitbrak. De lockdown heeft de digitalisering gestimuleerd en dit project nog relevanter en noodzakelijker gemaakt, vooral voor al die werknemers in niet-essentiële beroepen die vanuit huis werkten. Trainingssessies begonnen in april 2020 en sindsdien zijn de indicatoren verbeterd: alle webinars kregen meer dan 10.000 deelnemers/views op het webportaal; meer dan 12 miljoen documenten werden overgebracht naar OneDrive vanaf netwerkschijven; bijna 6.000 sites zijn gemaakt op SharePoint; het gebruik van Microsoft Teams als samenwerkings- en communicatietool werd geconsolideerd.

De duurzaamheid van de praktijk wordt gegarandeerd door de figuur van ‘Champions’. Als medewerkers zijn zij een nauwere referentie voor de werknemers. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de promotie en opvolging van het project en de resultaten ervan in hun bedrijven, evenals voor het identificeren van behoeften, problemen en zorgen.

 

Contact

Oscar da Pena
odapena@ilunion.com
https://www.ilunion.com/en


De Europese Commissie steunt de productie van deze publicatie. Dit houdt echter geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk gebruik van de informatie in deze publicatie.


Het B-WISE project (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises, blauwdruk voor sectorale samenwerking inzake vaardigheden van sociale ondernemingen voor arbeidsintegratie) is een Erasmus+ project dat gecoördineerd wordt door EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) met de steun van ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises).