RESULTATEN

 • Folder - Downloaden
 • Verslag over de huidige (digitale) competentiebehoeften, in de WISE sector en een vooruitblik op toekomstige behoeften - Downloaden
 • Rapport over de (digitale) vaardigheidsbehoeften van medewerkers in WISE's - Downloaden
 • Verslag van de beroepsprofielen in de WISE sector - Downloaden
 • Presentatie van de leerdoelstellingen - Downloaden
 • Universele curricula voor de WISE sector - Downloaden
 • MOOC voor de WISE sector - Lees meer
 • Handleiding voor leerkrachten en opleiders - Downloaden
 • Verslag van de pilot - Downloaden
 • Verslag van de nationale certificeringsinstanties - Downloaden
 • Promotieplan voor WISEs - Downloaden
 • Evaluatieverslag van de pilot - April 2024
 • Certificering/label en gerelateerde uitleg -
 • - Downloaden
 • Strategie voor sectorale vaardigheden voor WISEs - November 2024
 • Community of practice voor B-WISE - December 2024
 • Stappenplan voor verduurzaming van B-WISE - December 2024
 • Memorandum en alliantiepartners, inclusief actieplannen voor de lange termijn - December 2024

De Europese Commissie steunt de productie van deze publicatie. Dit houdt echter geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk gebruik van de informatie in deze publicatie.


Het B-WISE project (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises, blauwdruk voor sectorale samenwerking inzake vaardigheden van sociale ondernemingen voor arbeidsintegratie) is een Erasmus+ project dat gecoördineerd wordt door EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) met de steun van ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises).