Wie zijn we?

Wie zijn we?

B-WISE is een project dat wordt gefinancierd door het Erasmus+ programma. B-WISE wil een Europese strategie ontwikkelen die inspeelt op de competentiebehoeften van Work Integration Social Enterprises (WISEs), sociale ondernemingen voor arbeidsintegratie. Het project focust in het bijzonder op digitale vaardigheden.

Om dat doel te bereiken, brengt het project 30 partners bijeen:

  • 2 Europese organisaties,
  • 14 nationale en regionale sectorvertegenwoordigers van WISEs,
  • 13 opleidingsaanbieders,
  • 1 Europees onderzoeksinstituut.

Het project in cijfers

30

partners

13

EU-landen

4

jaar

3,9 M

Budget van €

Nieuwsoverzicht

29/11/2023

23/11/2023

18/10/2023

Evenementen

09/10/2023


De Europese Commissie steunt de productie van deze publicatie. Dit houdt echter geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk gebruik van de informatie in deze publicatie.


Het B-WISE project (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises, blauwdruk voor sectorale samenwerking inzake vaardigheden van sociale ondernemingen voor arbeidsintegratie) is een Erasmus+ project dat gecoördineerd wordt door EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) met de steun van ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises).