WISEs in Europe

Trends en uitdagingen voor Europese WISEs!

Trends en uitdagingen voor Europese WISEs!

Medewerkers van WISEs (managers, begeleiders en werknemers met ondersteuningsbehoeften) hebben diverse vaardigheden nodig, hier zijn enkele hoogtepunten van het rapport.

Wat zijn de noodzakelijke competenties voor medewerkers van WISEs?

Wat zijn de noodzakelijke competenties voor medewerkers van WISEs?

Medewerkers van WISEs (managers, begeleiders en werknemers met ondersteuningsbehoeften) hebben diverse vaardigheden nodig, hier zijn enkele hoogtepunten van het rapport.

Technologie en de noodzakelijke digitale vaardigheden in WISEs: een stand van zaken

Technologie en de noodzakelijke digitale vaardigheden in WISEs: een stand van zaken

Dit artikel richt zich op technologie, digitalisering en digitale vaardigheden in WISEs (work integration social enterprises) in de 13 landen die deelnemen aan het B-WISE project.

De goede praktijkvoorbeelden zijn beschikbaar! Klik hier om voorbeelden te vinden van WISE's die werken aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden uit heel Europa!


De Europese Commissie steunt de productie van deze publicatie. Dit houdt echter geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk gebruik van de informatie in deze publicatie.


Het B-WISE project (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises, blauwdruk voor sectorale samenwerking inzake vaardigheden van sociale ondernemingen voor arbeidsintegratie) is een Erasmus+ project dat gecoördineerd wordt door EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) met de steun van ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises).