Word lid van de B-WISE-alliantie!

Wat heeft de alliantie haar leden te bieden?

De alliantie biedt een platform om samen te leren en kennis uit te wisselen, in het bijzonder wat betreft de digitale en opkomende vaardigheden die belangrijk zijn voor WISEs (Work Integration Social Enterprises). Leden krijgen toegang tot waardevolle en up-to-date informatie, hebben de kans om te netwerken en kunnen invloed uitoefenen op de Europese sectorstrategie. De alliantie zorgt voor meer samenwerking en brengt diverse perspectieven en ervaringen samen om zo de impact van het project B-WISE te vergroten en te verduurzamen. Ben je geïnteresseerd in wat B-WISE tot nu toe heeft bereikt? Bekijk hier de resultaten.

Wat is het doel van de alliantie?

In het kader van de verduurzaming en de langetermijnstrategie van het project B-WISE richten de projectpartners een alliantie op om de sector van de WISEs op regionaal, nationaal en Europees niveau te versterken. De leden ondertekenen een memorandum en dragen bij aan de implementatie van de Europese sectorstrategie.

De alliantie wordt niet alleen gevormd door de projectpartners zelf; ook regionale, nationale en Europese vertegenwoordigers van de sector, federaties, opleidingsverstrekkers en andere relevante stakeholders die willen werken aan de verduurzaming van het project kunnen lid worden. In het memorandum worden de partnerschappen tussen sectorvertegenwoordigers, opleidingsverstrekkers en andere stakeholders vastgelegd en staat beschreven hoe de resultaten van het project B-WISE geïmplementeerd kunnen worden.

Wat verwacht de alliantie van haar leden?

De alliantie is toegankelijk voor alle stakeholders die zich willen inzetten voor de overeengekomen doelen en die hun kennis en expertise willen delen met de andere leden.

Hoe kunnen potentiële leden zich aanmelden?

Organisaties uit Nederland die interesse hebben om lid te worden van de alliantie kunnen daarvoor vrijblijvend contact opnemen met Stichting De Omslag.

Organisaties uit Vlaanderen die interesse hebben om lid te worden van de alliantie kunnen daarvoor vrijblijvend contact opnemen met Lichtwerk.