The Kennisalliantie inclusie en Technologie (Knowledge Alliance Inclusion and Technology: KIT)

The Kennisalliantie inclusie en Technologie (Knowledge Alliance Inclusion and Technology: KIT)

06-05-2022

O praksi

Gdje: Amsterdam, Nizozemska
Početak: 2017
Status: aktivan
Korisnici: Osobe s mentalnim, fizičkim ili psihičkim poteškoćama
Financiranje: pilot projekte financiraju različiti dionici ovisno o tome gdje se projekti odvijaju

 

PREGLED PRAKSE

KIT je platforma u području inkluzivne tehnologije koja je osnovana 2017. Čini ju partnerstvo između TNO-a (Nizozemska organizacija za primijenjena znanstvena istraživanja), Cedris-a (nacionalna udruga za inkluzivno tržište rada i zaštitne radionice) i SBCM-a (centar znanja i sredstava za socijalno zapošljavanje). Cilj KIT-a je pomoći što većem broju osoba s mentalnim, tjelesnim ili psihičkim poteškoćama da pronađu i zadrže odgovarajući i održiv posao korištenjem tehnologije u najširem smislu riječi.

U svrhu testiranja inkluzivne tehnologije na radnom mjestu do sada je razvijeno više pilota s otprilike 20 sudionika u svakom od njih. Međutim, skupina ljudi koji potencijalno imaju koristi od inovacije testirane u pilotu može biti i veća.

METODOLOŠKI PRISTUP

KIT povezuje dionike i služi kao katalizator za pokretanje, nadzor i evaluaciju ovakvih istraživanja i eksperimenata te dijeljenje tog znanja s drugim sektorima. Navest ćemo nekoliko primjera pilota koji su do sada izvedeni:

  • Cobots u UW Utrechtu: U ovom pilot-projektu, KIT je istraživao može li se pomoću tehnologije proizvodnja solarnih panela u zaštitnoj radionici UW Utrecht učiniti manje radno intenzivnom. U ovom slučaju se ispitivalo može li kolaborativni robot (cobot) preuzeti zadatke koji se ponavljaju jer to često predstavlja veliki fizički napor za radnike.
  • Pametni beamer u Amforsu: U pilot-programu u Amforsu, testiran je sustav za podršku operateru (OSS) kako bi zaposlenicima s kognitivnim poteškoćama kroz korak po korak podršku pomogao u sustavu montaže. Sustav putem pametnog beamera projicira upute za rad na radno mjesto. Kao rezultat toga, radnici točno znaju što im je činiti i kojim redoslijedom.
  • Sustav podrške operateru u Senzeru - radnici s potrebama za podrškom. U pilot OSS-u - testirana je tehnologija koja pomaže zaposlenicima u obavljanju montažnih zadataka. Upute za rad projicirane su na radno mjesto u pravom redoslijedu i vremenu. Prilagođen poslu i potrebama radnika, OSS može dati povratnu informaciju u slučaju pogrešnih radnji i opremljen je modulom pick-to-light (sustav koji pomaže u preciznom odabiru predmeta).
  • Pametni beamer u Inclusief Groep: U ovom pilotu testiran je Smart beamer. Zaposlenici su aktivno podržani sustavom pametne projekcije kroz sve proizvodne korake. Svjetlomjer strelicama i/ili slikama pokazuje koju radnju radnici moraju poduzeti i koji su alati ili materijali potrebni. Uz korištenje beamera jedan radnik može uzastopno izvesti više koraka odjednom. Beamer je također programiran za provjeru kvalitete i količine proizvoda.

U pojedinačnim pilotima procjenjuju se potrebe svakog radnika tako da se tehnologija može prilagoditi na temelju te individualne procjene.

VRSTA RAZVIJENIH VJEŠTINA

Radnici koji imaju koristi od ove prakse mogu razviti vještine u tehnološkom području koje im pomažu pronaći sve više i više prikladnih prilika za posao.

INOVATIVNI ASPEKT

Piloti koje razvija KIT mogu se smatrati posebno inovativnima jer podupiru razvoj vještina putem digitalizacije i tehnologije.

UČINAK I ODRŽIVOST

Praksa ima izravan učinak na zapošljivost radnika kojima je potrebna podrška jer povećava njihovo samopouzdanje i neovisnost na poslu. Različiti piloti dali su različite rezultate u pogledu razvoja vještina. Npr., Amforsov pilot pokazao je da zaposlenici koji koriste OSS mogu rješavati sve složenije zadatke uz manje osobnog vođenja u odnosu na zaposlenike koji ne koriste OSS. Pilot project u UW Utrechtu otkrio je da su sudionici postali više uključeni na radnom mjestu i počeli razmišljati o tome kako bi se njihovo radno mjesto moglo poboljšati.

Kako bi zajamčili održivost prakse, sadašnja vlada i UWV provode poziv u kojem se tvrtke mogu prijaviti za subvencije za inovativna poboljšanja.

 

Kontakt

https://inclusievetechnologie.nl/


Podrška Europske komisije za izradu ove web stranice ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stajališta autora, te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje se u njoj nalaze."


Projekt B-WISE, Nacrt za sektorsku suradnju o vještinama u društvenim poduzećima za integraciju rada, projekt je Erasmus + koji koordinira EASPD uz potporu ENSIE-a.