WISEs u Europi

Analiza WISE sektora u Europi

Analiza WISE sektora u Europi

Više o glavnim nalazima naći ćete 2022. godine!

Ključni nalazi

Ključni nalazi

Više o glavnim nalazima naći ćete 2022. godine!

Primjeri dobre prakse bit će dostupni početkom 2022. godine!


Podrška Europske komisije za izradu ove web stranice ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stajališta autora, te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje se u njoj nalaze."


Projekt B-WISE, Nacrt za sektorsku suradnju o vještinama u društvenim poduzećima za integraciju rada, projekt je Erasmus + koji koordinira EASPD uz potporu ENSIE-a.