The Kennisalliantie inclusie en Technologie (Knowledge Alliance Inclusion and Technology, od tukaj naprej: KIT)

The Kennisalliantie inclusie en Technologie (Knowledge Alliance Inclusion and Technology, od tukaj naprej: KIT)

06-05-2022

O praksi 

Kje: Amsterdam, Nizozemska
Začetek: 2017
Deležniki: Ljudje z duševnimi, telesnimi in drugimi težavami
Financer: Razno, občine TNO (Nizozemska organizacija za znanstveno raziskovanje), firme in investitorji

 

PREGLED PRAKSE

KIT je platforma na področju inkluzivne tehnologije, ki je bila ustanovljena leta 2017. Je partnerstvo med TNO (nizozemska organizacija za uporabne znanstvene raziskave), Cedris (nacionalno združenje za inkluzivni trg dela in zaščitene delavnice) in SBCM ( center znanja in skladi za socialno zaposlovanje). Cilj KIT je z uporabo tehnologije v najširšem pomenu besede pomagati čim več ljudem z duševnimi, telesnimi ali psihičnimi motnjami, da najdejo in obdržijo primerno in trajnostno delo.

Za preizkušanje vključujoče tehnologije na delovnem mestu je bilo doslej razvitih več pilotnih projektov s približno 20 udeleženci v vsakem od njih. Vendar je lahko skupina ljudi, ki bi lahko imela koristi od inovacije, preizkušene v pilotnem projektu, večja.

METODOLOŠKI PRISTOP

KIT povezuje deležnike in služi kot katalizator za začetek, nadzor in vrednotenje raziskav in poskusov ter rezultatov z drugimi sektorji. Spodaj so primeri nekaterih pilotnih projektov, ki so bili do sedaj izvedeni:

  • Koboti v UW Utrecht: V tem pilotnem projektu je KIT raziskoval, ali bi lahko proizvodnjo sončnih kolektorjev v zaščiteni delavnici UW Utrecht z uporabo tehnologije naredili manj delovno intenzivno. V tem primeru je bilo preučeno, ali lahko sodelujoči robot (cobot) prevzame ponavljajoče se delo, saj to delavce pogosto fizično obremeni.
  • Smart beamer pri Amforsu: v pilotnem projektu pri Amforsu je bil sistem za podporo operaterjem (OSS) preizkušen za pomoč zaposlenim s kognitivnimi motnjami korak za korakom skozi montažni sistem. Sistem projicira delovna navodila na delovno mesto preko pametnega projektorja. Posledično delavci natančno vedo, kaj morajo narediti in v kakšnem vrstnem redu.
  • Sistem za podporo operaterjem pri Senzerju: Pri Senzerju prikrajšani delavci proizvajajo avtomobilske varnostne sedeže za otroke. V pilotnem OSS je bila testirana tehnologija, ki podpira zaposlene pri izvajanju montažnih del. Delovna navodila so bila projicirana na delovno mesto v pravem vrstnem redu in času. Prilagojen delu in potrebam delavca, OSS lahko zagotovi povratne informacije v primeru nepravilnih dejanj in je opremljen z modulom pick-to-light (sistem, ki pomaga pri delu pri natančnem izbiranju artiklov).
  • Smart beamer pri Inclusief Groep: V tem pilotnem projektu se testira pametni beamer. Zaposleni so aktivno podprti s pametnim projekcijskim sistemom skozi vse korake proizvodnje. Svetilnik s puščicami in/ali slikami kaže, katere ukrepe morajo delavci izvesti in katera orodja ali material potrebujejo. Z uporabo nosilca lahko en delavec zaporedoma izvaja več korakov hkrati. Projektor je programiran tudi za preverjanje kakovosti in količine izdelkov.

V posameznih pilotnih projektih se ocenijo potrebe vsakega delavca, tako da se na podlagi te ocene lahko prilagodi tehnologija.

RAZVITE SPRETNOSTI

Delavci, ki imajo koristi od te prakse, lahko razvijejo veščine na tehnološkem področju, ki jim pomagajo pri iskanju več in bolj primernih zaposlitvenih priložnosti.

INOVATIVNI ASPEKT

Pilote iz KIT lahko štejemo za posebej inovativne, saj podpirajo razvoj veščin s pomočjo digitalizacije in tehnologije.

UČINEK IN TRAJNOST

Praksa neposredno vpliva na zaposljivost delavcev s potrebo po podpori, ki povečuje njihovo samozavest in samostojnost pri delu. Različni piloti so predstavili različne rezultate glede razvoja veščin. Pilotni projekt Amfors je na primer pokazal, da lahko zaposleni, ki uporabljajo OSS, obravnavajo več in bolj zapletene naloge z manj osebnega vodenja kot zaposleni, ki ne uporabljajo OSS. Na UW Utrecht je pilot razkril, da so udeleženci postali bolj vključeni na delovnem mestu in začeli razmišljati o tem, kako bi lahko izboljšali svoje delovno mesto.

Da bi zagotovili trajnost prakse, trenutna vlada in UWV vodita sled, v kateri lahko podjetja zaprosijo za subvencije za inovativne izboljšave.

 

Kontakt
https://inclusievetechnologie.nl/


Podpora Evropske komisije te publikacije ne pomeni strinjanja ali podpore njene vsebine. Vsebina publikacije odraža izključno mnenja avtorjev. Komisija ni odgovorna za uporabo informacij v tej publikaciji v kakršnikoli obliki.


Projekt B-WISE, Načrt za Sektorsko sodelovanje pri spretnostih v socialnih podjetjih za delovno usposabljanje je Erasmus+ projekt, ki ga koordinirata EASPD s podporo ENSIE.