Ciljne skupine i kurikuli

Ciljne skupine i kurikuli

Jedan od glavnih ciljeva projekta je identificiranje nastavnih planova i programa za svaku od tri ciljne skupine koje rade za WISE (radnici s potrebama za podrškom, treneri za posao/treneri i menadžeri).

U 2023. moći ćete pratiti MOOC o digitalnim vještinama za društvena poduzeća za radnu integraciju!


Podrška Europske komisije za izradu ove web stranice ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stajališta autora, te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje se u njoj nalaze."


Projekt B-WISE, Nacrt za sektorsku suradnju o vještinama u društvenim poduzećima za integraciju rada, projekt je Erasmus + koji koordinira EASPD uz potporu ENSIE-a.