Privacy statement

Od 25. svibnja 2018. godine primjenjuje se Uredba (UE) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (General Regulation on Data Protection, u daljnjem tekstu GDPR) i ukidanje Direktive 95/46/CE. Ova Politika privatnosti naglašava obvezu projekta B-WISE za poštivanje privatnosti u skladu s ovom Uredbom.

Projekt B-WISE razumije važnost zaštite osobnih podataka i brige svojih partnera i drugih osoba s kojima ima kontakte u vezi s obradom njihovih osobnih podataka. Što se tiče obrade osobnih podataka, projekt B-WISE pazi na njihovu zaštitu.

Važeća Uredba o zaštiti podataka nameće obveze koje se odnose na način na koji projekt B-WISE mora obrađivati ​​podatke. Ova Uredba također pruža prava osobama čiji se podaci obrađuju kako bi im se omogućila veća kontrola nad svojim osobnim podacima.

Ova Politika privatnosti osmišljena je kako bi vas, u potpunoj transparentnosti, obavijestila o podacima koje prikupljamo, svrsi ovog prikupljanja, načinu na koji ih koristimo i pravima koja imate u vezi s obradom tih podataka. Ova Pravila privatnosti objašnjavaju kako prikupljamo i koristimo vaše osobne podatke te koja prava i mogućnosti imate u tom kontekstu.

Pozivamo vas da odvojite malo vremena da ga pročitate kako biste se upoznali s našom praksom u ovom području. Informacije možete pronaći i na web stranicama nacionalnih tijela za zaštitu podataka putem sljedećih poveznica:

 • Austrija: http://www.dsb.gv.at/
 • Belgija: https://www.autoriteprotectiondonnees.be
 • Bugarska: https://www.cpdp.bg/
 • Hrvatska : http://www.azop.hr/
 • Francuska: https://www.cnil.fr/
 • Grčka: http://www.dpa.gr/
 • Italija: http://www.garanteprivacy.it/
 • Latvija: http://www.dvi.gov.lv/
 • Nizozemska : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
 • Poljska: http://www.giodo.gov.pl/
 • Rumunjska: http://www.dataprotection.ro/
 • Slovenija : https://www.ip-rs.si/
 • Španjolska: https://www.agpd.es/

Ako imate bilo kakvo pitanje, slobodno nas kontaktirajte na: pauline.bonino@ensie.org

Tko je odgovoran za vaše privatne podatke?

Kao komunikacijski voditelj projekta B-WISE, Europska mreža poduzeća za socijalnu integraciju (ENSIE) odgovorna je za vaše osobne podatke. Njegova adresa je sljedeća: ENSIE ASBL, (475 190 924) Rue Botanique 75, 1210 Bruxelles, Belgija. Različite osobe unutar organizacije mogu imati pristup osobnim podacima kao što su direktor, službenik za komunikaciju i drugi zaposlenici ENSIE-a, uključujući neovisne pružatelje usluga i konzultante, privremene radnike kao što su radnici na određeno, pripravnici ili studenti. Svaku od ovih osoba unutar ENSIE-a obvezuju ova Pravila zaštite privatnosti podataka.

Drugi partneri u projektu također mogu imati pristup vašim podacima, posebice voditelj projekta EASPD.

Koje osobne podatke prikupljamo?

Pristupanjem našoj web stranici ili korištenjem naših usluga možemo prikupljati vaše osobne podatke, a to je učinjeno iz raznih razloga koji će biti definirani kasnije u ovom dokumentu.

Ovi podaci su sljedeći:

 • Vaši identifikacijski podaci (ime, prezime, titula, e-mail, broj telefona i adresa).

Podaci koje prikupljamo također mogu uključivati:

 • Podatke za kontakt kao što su naziv vaše organizacije/ustanove, adresa, broj telefona ili adresa e-pošte);
 • Ostale informacije vezane uz vašu strukturu koje se nužno obrađuju tijekom projekta ili u ugovornom odnosu s B-WISE projektom ili koje ste dobrovoljno dali, kao što su dane upute, izvršena plaćanja, prijave i projekti.

To može uključivati ​​podatke o vašem članstvu u sindikatu, profesionalnoj ili drugoj udruzi, zdravstvene podatke, pojedinosti o vašim relevantnim prehrambenim preferencijama kada vas pozivamo na događaje.

Kako prikupljamo vaše osobne podatke?

Podaci koji sačinjavaju datoteke koje obrađuje B-WISE projekt mogu se dobiti ili zato što ste nam ih izravno priopćili ili zato što su nam ih treće strane prenijele u okviru komercijalnih ili administrativnih odnosa.

Neke od vaših podataka može prikupiti B-WISE projekt:

 • Kada vi ili vaša partnerska organizacija, član ili drugi, radite s projektom B-WISE;
 • Kada vi ili vaša organizacija pregledavate, postavljate pitanje ili na drugi način komunicirate na našoj web stranici ili društvenim mrežama;
 • Kada sudjelujete u događaju projekta B-WISE ili se registrirate za primanje osobnih podataka od nas;
 • Kada vi ili vaša organizacija razmatrate ili nam nudite usluge.

Jeste li nam dužni dati osobne podatke?

Zakonodavstvo o zaštiti podataka propisuje da se osobni podaci moraju obrađivati ​​zakonito i pošteno u odnosu na nositelja podataka.

Zakonitost obrade podrazumijeva postojanje pravne osnove. U načelu, osobni podaci mogu se obrađivati ​​samo ako:

 • Ispitanik daje svoj pristanak. Organizacija će barem morati unaprijed obavijestiti nositelja podataka o svrsi za koju se podaci traže, koji će se podaci prikupljati za obradu, o pravu na povlačenje privole, o mogućim posljedicama za ispitanika u kontekstu automatiziranog osobnog odlučivanja i profiliranja, te prijenos podataka u treće zemlje.
 • Obrada je neophodna za izvršenje ugovora u kojem je uključena osoba stranka ili radi poduzimanja predugovornih mjera na zahtjev ispitanika.
 • Obrada je neophodna kako bi se poštivala zakonska obveza nametnuta organizaciji.
 • Obrada je neophodna kako bi se zaštitili vitalni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe.
 • Obrada je nužna za obavljanje zadatka koji se provodi u javnom interesu ili u izvršavanju službenih ovlasti dodijeljenih organizaciji koja djeluje kao voditelj obrade.
 • Obrada je nužna u svrhe legitimnih interesa koje vodi organizacija kao voditelj obrade ili treća strana, osim ako prevladavaju temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

U bilo kojem trenutku možete opozvati privolu koju ste dali projektu B-WISE za obradu vaših podataka za određeni motiv obrade. Projekt B-WISE tada će prestati s obradom vaših podataka za čiju obradu ste dali privolu te će vas obavijestiti o mogućim posljedicama povlačenja privole. Ako projekt B-WISE obrađuje vaše osobne podatke u druge svrhe i poziva se na druge pravne osnove za to, može nastaviti s obradom vaših podataka.

U koje svrhe koristimo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo kako bismo obradili vašu registraciju na događaj, kako bismo slali naše biltene, kako bismo vas informirali o zanimljivim nadolazećim događajima i, općenito, komunicirali s vama.

Projekt B-WISE jamči da će se osobni podaci obrađivati:

 • Za određene, eksplicitne i legitimne svrhe i neće se dalje obrađivati ​​na način koji je nespojiv s onim izvornim svrhama za koje su podaci prikupljeni. Organizacija će u svakom trenutku jasno priopćiti svrhe prije početka obrade.
 • U granicama onoga što je potrebno za svrhe za koje su podaci prikupljeni. Gdje je moguće, B-WISE projekt će anonimizirati ili pseudonimizirati podatke kako bi se smanjio utjecaj na ispitanika. To znači da će ime ili identifikator biti zamijenjen na način da oteža ili čak onemogući identifikaciju osobe.
 • U ograničenom vremenskom razdoblju i u mjeri u kojoj je to potrebno za dotičnu svrhu.
 • Ispravno i, ako je potrebno, podaci će se ažurirati. Organizacija će poduzeti potrebne mjere za brisanje ili ispravljanje osobnih podataka, uzimajući u obzir svrhe obrade.

Vaše osobne podatke također možemo koristiti u sljedeće svrhe (“autorizirana svrha”):

 • Pružanje savjeta ili drugih usluga ili stvari koje biste mogli zatražiti;
 • Upravljanje i administriranje odnosa između vas ili vaše organizacije i projekta B-WISE, uključujući obradu plaćanja, računovodstvo, reviziju, fakturiranje i naplatu, usluge podrške;
 • Poštivanje zakonskih obveza (kao što su opće obveze), revizija usklađenosti ili registrirane obveze prema donatorima i financijskim institucijama;
 • Kako bi analizirali i poboljšati naše usluge i komunikaciju s vama;
 • Kako bi pratili i ocjenjivali ​​usklađenost s našim politikama i standardima;
 • Usklađivanje s našim zakonskim i regulatornim obvezama i zahtjevima diljem svijeta, uključujući izvješća provjerena od strane nacionalnih i međunarodnih regulatornih tijela;
 • Za bilo koju svrhu koja je povezana i/ili pomoćna uz jednu od navedenih svrha ili bilo koju drugu svrhu za koju nam se daju vaši osobni podaci.

Kada ste izričito dali svoju privolu, možemo obrađivati ​​vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • Komunikacije s vama putem kanala koje ste odobrili kako biste bili informirani o najnovijim pravnim zbivanjima, najavama i drugim informacijama o uslugama i publikacijama projekta B-WISE (bilteni ili druge informacije), kao i o događajima i projektima projekta B-WISE ;
 • Ankete, glavni upitnici, analize ili druge promotivne aktivnosti i događaji;
 • Prikupljanje informacija o vašim preferencijama kako biste stvorili korisnički profil koji će se prilagoditi kako bi se poboljšala kvaliteta naše komunikacije i interakcije s vama (na primjer, praćenje biltena ili statistika web-mjesta).

Ovisno o ovlaštenim svrhama (vidi gore) za koje ćemo koristiti vaše osobne podatke, možemo obraditi vaše osobne podatke na bilo kojoj od sljedećih pravnih osnova:

 • Zato što je njihov tretman nužan za uspješnost našeg odnosa s našom organizacijom;
 • Poštivanja ​​zakonske obveze;
 • Osim toga, obrada će se temeljiti na privoli koju ste nam izričito dali.

S kim ćemo dijeliti vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke možemo podijeliti u sljedećim okolnostima:

 • Vaše osobne podatke možemo dijeliti među B-WISE projektnim partnerima na povjerljivoj osnovi kada je to potrebno kako bismo izgradili mostove između organizacija, za naplatu ili druge svrhe povezane s prirodom projekta. Popis zemalja u kojima se nalaze projektni partneri B-WISE nalazi se na našoj web stranici;
 • Vaše osobne podatke možemo podijeliti s trećom stranom kojoj ustupamo ili prenosimo svoja prava i obveze.
 • Projekt B-WISE prenosi vaše podatke u zemlje izvan EU-a samo ako pružaju razinu zaštite koja je jednaka razini zaštite koja je zajamčena europskim zakonodavstvom o zaštiti podataka.

Osobni podaci drugih ljudi koje nam dajete

Ako nam date osobne podatke o nekom drugom (kao što je jedan od vaših direktora ili zaposlenika, ili netko s kim poslujete), morate osigurati da ste ovlašteni otkriti nam te osobne podatke. Možemo prikupljati, koristiti i otkrivati ​​takve osobne podatke kako je opisano u Politici privatnosti. Posebno ćete morati osigurati da su dotične osobe svjesne različitih točaka navedenih u ovoj politici privatnosti.

 

Čuvanje vaših osobnih podataka

Poduzet ćemo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za čuvanje povjerljivosti i sigurnosti vaših osobnih podataka u skladu s našim internim postupkom koji pokriva pohranu, otkrivanje i pristup osobnim podacima. Osobni podaci čuvat će se u našim tehnološkim sustavima osobnih podataka, u sustavima naših izvođača ili u papirnatim datotekama.

Promjena vaših osobnih podataka

Ako se bilo koji od osobnih podataka koje ste nam dostavili promijenio, na primjer, ako promijenite adresu e-pošte ili želite poništiti bilo koji zahtjev, ili ako postanete svjesni da imamo netočne osobne podatke o vama, obavijestite nas slanjem e-pošte na pauline.bonino@ensie.org (Predmet: Promjena osobnih podataka). Nećemo biti odgovorni za bilo kakve gubitke koji proizlaze iz pogrešnih, neautentičnih, nedovoljnih ili nepotpunih osobnih podataka koje ste nam dostavili.

Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Vaše podatke čuvamo onoliko dugo koliko su potrebni za ispunjenje svrhe za koju su prikupljeni. Kada se ta svrha postigne, izbrisat ćemo ih. Stoga će Vaši osobni podaci biti izbrisani kada više ne budu potrebni i korišteni u ovlaštene svrhe ili kada povučete svoju privolu, a mi više nismo zakonski ovlašteni nastaviti pohranjivati ​​Vaše osobne podatke.

Projekt B-WISE će anonimizirati podatke ako ih i dalje želi koristiti u statističke svrhe. Osobne podatke može čuvati dulje vrijeme u svrhu vođenja sudskih sporova, proučavanja ili arhiviranja.

Vaši podaci neće biti pohranjeni nakon prosinca 2024.

Vaša prava

U bilo kojem trenutku možete zatražiti provjeru, pristup, ispravljanje, brisanje, prijenos i prigovor na korištenje vaših podataka, kao i zahtijevati ograničenje upotrebe vaših podataka. Da biste to učinili, jednostavno pošaljite e-mail na sljedeću adresu: pauline.bonino@ensie.org. Potom ćemo se potruditi da što prije poduzmemo potrebne mjere. Dobit ćete pristupni obrazac koji od vas tražimo da ispunite i navedete koja prava želite ostvariti u vezi sa svojim osobnim podacima.

Promjene Privatne politike u vezi s vašim osobnim podacima

Politika privatnosti ažurirana je u kolovozu 2021. Dobili smo pravo da s vremena na vrijeme ažuriramo i mijenjamo našu politiku privatnosti kako bismo odražavali sve promjene u načinu na koji želimo postupati s osobnim podacima ili kako bismo promijenili zakonske zahtjeve. U slučaju takvih promjena, objavit ćemo izmjene naših pravila o privatnosti na našoj web stranici ili na neki drugi način. Promjene će stupiti na snagu čim budu objavljene na web stranici.

Kako ostati u kontaktu s PROJEKTOM B-WISE?

Pozdravljamo vaše komentare i stavove o našoj web stranici i našoj politici privatnosti. Ako nas želite kontaktirati s bilo kakvim upitima ili komentarima, pošaljite e-mail na pauline.bonino@ensie.org ili pošaljite pismo na ENSIE, Rue Botanique 75, 1210 Bruxelles, Belgija.

Naša politika kolačića

Ako posjetite našu web stranicu https://bwiseproject.eu , možete odabrati hoćete li ili ne prihvatiti kolačiće i, ako je tako, druga tehnološka sredstva koja prikupljaju podatke i informacije o vašim navikama pregledavanja. Kolačići su neophodni za pravilno funkcioniranje naše web stranice. Oni obavljaju različite uloge:

 • Zadržavaju vaše preferencije;
 • Prikupljaju vaše statističke podatke;
 • Prilagođavaju sadržaj web stranice vašim potrebama.

Za više informacija o kolačićima možete posjetiti: https://www.allaboutcookies.org/fr/

Koristimo Google Analytics za prikupljanje podataka o vašem korištenju web stranice https://bwiseproject.eu kako bismo ovu web stranicu prilagodili vašim potrebama i koristili na najbolji mogući način.Podrška Europske komisije za izradu ove web stranice ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stajališta autora, te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje se u njoj nalaze."