Pridruži se B-WISE Savezu!

U okviru dugoročne održivosti i Plana eksploatacije B-WISE projekta, konzorcij promovira kreiranje Zajednice praktičara koja će se kasnije razviti u savez projektnih partnera, europskih predstavnika WISE sektora, pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i drugih relevantnih dionika koji su spremni osigurati dugoročnu održivost projekta te su aktivni na europskoj i nacionalnoj razini, s ciljem jačanja WISE sektora kao cjeline.  Ovaj europski savez utemeljen je memorandumom potpisanim od strane njegovih članova te se temelji na trajnom partnerstvu pružatelja obrazovanja i osposobljavanja i ključnih dionika u industriji na odgovarajućim razinama. Svrha je Saveza nastavak rada započetog u okviru B-WISE projekta te koordinacija implementacije nalaza i zaključaka projekta nakon završetka istog.

Koja je svrha Saveza?

Opći cilj B-WISE Saveza je unaprijediti mrežu WISE sektora i pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na nacionalnoj i europskoj razini. Savez će zatim raditi na implementaciji Sektorske strategije vještina (Blueprint) za WISE u Europi i njezinim dugoročnim akcijskim planovima definiranim i objašnjenim u memorandumu, radi jačanja cjelokupnog sektora diljem Europe.

Što Savez može ponuditi svojim članovima?

Pridruživanje  B-WISE savezu je iznimno korisno zato što pruža platformu za suradničko učenje i razmjenu znanja, posebice u adresiranju potreba za digitalnim vještinama u okviru socijalnih poduzeća za radnu integraciju. Članovi će imati pristup vrijednim resursima, aktualnim informacijama, prilikama za umrežavanje i izravan utjecaj na oblikovanje i implementaciju Europske strategije za WISE sektor. Savez potiče suradničko okruženje jačajući učinak projekta primjenom različitih perspektiva i iskustava. Zanima li vas što je B-WISE konzorcij dosad postignuo? Pročitajte više o rezultatima B-WISE projekta!

Što Savez očekuje od članova?

Dobrodošli su svi potencijalni članovi koji su spremni posvetiti se ciljevima sadržanima u memorandumu te žele podijeliti svoje znanje i stručnost s ostalim članovima saveza.

Kako se potencijalni članovi Saveza mogu prijaviti?

Ako ste zainteresirani za pridruživanje B-WISE Savezu molimo kontaktirajte Martinu.