PROJEKT

B-WISE (Nacrt za sektorsku suradnju o vještinama u društvenim poduzećima za integraciju rada) je Erasmus+ projekt koji ima za cilj razviti europsku strategiju (Nacrt) za rješavanje potreba za vještinama, osobito u pogledu digitalnih vještina, u društvenim poduzećima za radnu integraciju (WISEs ) sektor.

 

Društvena poduzeća za radnu integraciju su poduzeća čiji je glavni cilj socijalna i profesionalna integracija radnika
u nepovoljnom položaju koji imaju potrebu za podrškom. Oni su u srži ekonomskog sustava i uključuju snažnu pedagošku dimenziju. Radnici u nepovoljnom položaju mogu biti dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, starije osobe, migranti, NEET-ovi i druge skupine u riziku da budu isključene s tržišta rada. 

Projektom B-WISE se želi odgovoriti na potrebe radnika u nepovoljnom položaju, stručnog osoblja koje ih podržava i menadžera/ upravitelja društvenih poduzeća za radnu integraciju. Projekt će također promovirati atraktivnost SPRI/WISE sektora kao izbora karijere i podići će svijest o važnosti upotrebe digitalnih tehnologija za podršku ugroženim skupinama u zapošljavanju. 

Da bi postigao ovaj cilj i pripremio SPRI-ovi za suočavanje s budućim izazovima, projekt će provesti sljedeće aktivnosti: 

  • Izraditi izvješće koje će pružiti pregled SPRI/WISE sektora u Europi i identificirati potrebe za vještinama u tom sektoru. 
  • Dizajnirati tri kurikuluma treninga kako bi se nadoknadile razlike u vještinama radnika u integraciji, stručnog osoblja koje ih podržava i menadžera/upravitelja socijalnih poduzeća za radnu integraciju. 
  • Provoditi navedene kurikulume kroz testiranja u 13 zemalja i dobiti odobrenje od strane odgovarajućih tijela za ovjeru. 
  • Razviti europsku strategiju za nastavak adresiranja potreba za vještinama u sektoru socijalnih poduzeća za radnu integraciju i nakon završetka projekta. 
  • Podići svijest o promoviranju atraktivnosti SPRI sektora kao izbora karijere i podići svijest o važnosti upotrebe digitalnih tehnologija za podršku ugroženim skupinama u zapošljavanju. 

Partnerstvo se sastoji od 2 europske mreže, EASPD -a i ENSIE -a, 16 predstavnika sektora WISE -a, 13 pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i jednog Europskog istraživačkog instituta. Partneri su iz 13 europskih zemalja: Austrije, Belgije, Francuske, Nizozemske, Bugarske, Latvije, Poljske, Rumunjske, Hrvatske, Grčke, Italije, Slovenije i Španjolske.

Partnere podržava savjetodavni odbor koji okuplja 7 krovnih organizacija, 1 međunarodnu organizaciju i 8 predstavnika nacionalnih i regionalnih vlasti.
 

 


Podrška Europske komisije za izradu ove web stranice ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stajališta autora, te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje se u njoj nalaze."


Projekt B-WISE, Nacrt za sektorsku suradnju o vještinama u društvenim poduzećima za integraciju rada, projekt je Erasmus + koji koordinira EASPD uz potporu ENSIE-a.