Uredba (UE) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. maja 2018 o zaščiti fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna  Uredba o Varstvu Podatkov (v nadaljevanju GDPR) je v uporabi. Z njo se ustvari zavezanost projekta B-WISE k spoštovanju zasebnosti v skladu s to uredbo.

Projekt B-WISE razume pomen varstva osebnih podatkov ter skrbi svojih partnerjev in drugih oseb, s katerimi ima stike v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov. Kar zadeva obdelavo osebnih podatkov, projekt B-WISE zelo skrbno skrbi za njihovo zaščito.

Veljavna uredba o varstvu podatkov nalaga obveznosti glede načina obdelave podatkov v projektu B-WISE. Ta uredba zagotavlja tudi pravice osebam, katerih podatki se obdelujejo, da jim omogočijo večji nadzor nad njihovimi osebnimi podatki.

Ta politika zasebnosti je zasnovana tako, da vas popolnoma pregledno obvesti o podatkih, ki jih zbiramo, o namenu tega zbiranja, o tem, kako jih uporabljamo, in o pravicah, ki jih imate glede obdelave teh podatkov. Ta politika zasebnosti pojasnjuje, kako zbiramo in uporabljamo vaše osebne podatke ter katere pravice in možnosti imate v tem kontekstu.

Vabimo vas, da si vzamete nekaj časa za branje, da se seznanite z našo prakso na tem področju. Na naslednjih povezavah lahko najdete tudi informacije na spletnih straneh nacionalnih organov za varstvo podatkov:

Če imate vprašanja nas lahko kontaktirate na: pauline.bonino@ensie.org

Kdo je odgovoren za vaše zasebne podatke?

Kot vodja komunikacij projekta B-WISE je za vaše osebne podatke odgovorno Evropsko omrežje podjetij za socialno integracijo (ENSIE). Naslov je naslednji: ENSIE ASBL, (475 190 924) Rue Botanique 75, 1210 Bruselj, Belgija. Dostop do vaših osebnih podatkov ima več oseb v organizaciji kot so direktor, uradnik za komuniciranje in drugi zaposleni v ENSIE, vključno z neodvisnimi ponudniki storitev in svetovalci, začasnimi delavci, kot so delavci, pripravniki ali študenti. Vsaka od teh oseb v ENSIE je zavezana s to politiko varovanja zasebnosti podatkov.

Dostop do vaših podatkov imajo lahko tudi drugi partnerji v projektu, zlasti vodja projekta EASPD.

Katere osebne podatke zbiramo?

Z dostopom do našega spletnega mesta ali uporabo naših storitev lahko zbiramo vaše osebne podatke, kar se zgodi iz različnih razlogov, ki bodo opredeljeni kasneje v tem dokumentu.

Ti podatki so naslednji:

Vaši identifikacijski podatki (ime, priimek, naslov, e-pošta, telefonska številka in naslov).

Podatki, ki jih zbiramo, lahko vključujejo tudi:

• Kontaktni podatki, kot so ime vaše organizacije/ ustanove, naslov, telefonska številka ali e-poštni naslov);

• druge informacije, povezane z vašo strukturo, ki so nujno obdelane med projektom ali v pogodbenem razmerju s projektom B-WISE ali pa jih posredujete prostovoljno, na primer podana navodila, izvedena plačila, prijave in projekti.

To lahko vključuje podatke o vašem članstvu v sindikatu, strokovnem ali drugem združenju, podatke o zdravju, podrobnosti o vaših ustreznih prehranskih preferencah, ko vas povabimo na dogodke.

Kako zbiramo vaše osebne podatke?

Podatke, ki sestavljajo datoteke, obdelane v okviru projekta B-WISE, je mogoče pridobiti bodisi zato, ker ste nam jih neposredno sporočili, bodisi zato, ker so nam jih posredovale tretje osebe v okviru poslovnih ali upravnih odnosov.

Nekaj vaših podatkov lahko zbere projekt B-WISE:

• Ko vi ali vaša partnerska organizacija, član ali kako drugače, sodelujete s projektom B-WISE;

• ko vi ali vaša organizacija brskate, postavljate vprašanje ali drugače sodelujete na naši spletni strani ali v družabnih omrežjih;

• Ko sodelujete na dogodku projekta B-WISE ali se registrirate za prejem osebnih podatkov od nas;

• Ko vi ali vaša organizacija ponujate storitve.

Ali nam morate posredovati osebne podatke?

Zakonodaja o varstvu podatkov določa, da je treba osebne podatke zakonito in pošteno obdelovati v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Zakonitost obdelave pomeni obstoj pravne podlage. Načeloma se lahko osebni podatki obdelujejo le, če:

• Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, poda svoje soglasje. Organizacija bo morala posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vnaprej obvestiti o namenu, za katerega se zahtevajo podatki, kateri podatki se bodo zbirali za obdelavo, pravici do preklica privolitve, možnih posledicah za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v okviru avtomatiziranega posameznika odločanje in profiliranje ter prenos podatkov v tretje države.

• Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere stranka je vpletena oseba, ali za sprejetje predpogodbenih ukrepov na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

• Obdelava je potrebna v skladu s pravno obveznostjo, naloženo organizaciji.

• Obdelava je potrebna za zaščito vitalnih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe.

• Obdelava je potrebna za izvajanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu ali pri izvajanju uradnih pooblastil organizacije, ki deluje kot kontrolor.

• Obdelava je potrebna za namene zakonitih interesov, ki si jih prizadeva organizacija kot upravljavec ali tretja oseba, razen če prevladajo temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov.

Kadar koli lahko prekličete soglasje, ki ste ga dali projektu B-WISE za obdelavo vaših podatkov za določen motiv obdelave. Projekt B-WISE bo nato prenehal obdelovati vaše podatke, za obdelavo katerih ste dali soglasje, in vas obvestil o možnih posledicah preklica vašega soglasja. Če projekt B-WISE obdeluje vaše osebne podatke za druge namene in se za to sklicuje na druge pravne podlage, lahko še naprej obdeluje vaše podatke.

Za kakšne namene uporabljamo vaše osebne podatke?

Zbiramo vaše osebne podatke za obdelavo registracije dogodka, za pošiljanje naših e -novic, za obveščanje o zanimivih prihajajočih dogodkih in na splošno za komunikacijo z vami.

Projekt B-WISE zagotavlja, da bodo osebni podatki obdelani:

• Za določene, izrecne in zakonite namene in ne bodo nadalje obdelani na način, ki ni združljiv s tistimi prvotnimi nameni, za katere so bili podatki zbrani. Pred začetkom obdelave mora organizacija vedno jasno sporočiti namene.

• V mejah potrebnega za namene, za katere so bili podatki zbrani. Če je mogoče, bo projekt B-WISE anonimiziral ali psevdonimiziral podatke, da bi zmanjšal vpliv na posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. To pomeni, da bosta ime ali identifikator zamenjana tako, da bo otežila ali celo onemogočila identifikacijo osebe.

• Za omejen čas in kolikor je to potrebno za zadevni namen.

• Pravilno in po potrebi bodo podatki posodobljeni. Organizacija bo sprejela potrebne ukrepe za izbris ali popravek osebnih podatkov ob upoštevanju namenov obdelave.

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo tudi za naslednje namene ("pooblaščeni namen"):

• nuditi nasvete ali druge storitve ali stvari, ki bi jih lahko prosili;

• Upravljajte in upravljajte odnos vaše ali vaše organizacije s projektom B-WISE, vključno z obdelavo plačil, računovodstvom, revizijo, izdajanjem računov in zbiranjem, podpornimi storitvami;

• skladnost s pravnimi obveznostmi (kot so splošne obveznosti), revizija skladnosti ali registrirane obveznosti do donatorjev in finančnih institucij;

• za analizo in izboljšanje naših storitev in komunikacij z vami;

• Za spremljanje in ocenjevanje skladnosti z našimi politikami in standardi;

• da spoštujemo naše zakonske in regulativne obveznosti in zahteve po vsem svetu, vključno s poročili, ki so jih preverili nacionalni in mednarodni regulativni organi;

• Za kakršen koli namen, povezan in/ali pomožen z enim od omenjenih namenov ali za kateri koli drug namen, za katerega nam posredujemo vaše osebne podatke.

Ko ste izrecno privolili, lahko vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene:

• komunicirati z vami po odobrenih kanalih in vas obveščati o najnovejših pravnih spremembah, objavah in drugih informacijah o storitvah in publikacijah projekta B-WISE (glasila ali druge informacije) ter o dogodkih in projektih projekta B-WISE ;

• Ankete, veliki vprašalniki, analize ali druge promocijske dejavnosti in dogodki;

• Zberite podatke o svojih željah, da ustvarite uporabniški profil, ki bo prilagojen za izboljšanje kakovosti naše komunikacije in interakcije z vami (na primer sledenje glasilom ali statistika spletnega mesta).

Glede na pooblaščene namene (glejte zgoraj), za katere bomo uporabljali vaše osebne podatke, lahko vaše osebne podatke obdelujemo za katero koli od naslednjih pravnih podlag:

• Ker je njihovo zdravljenje potrebno za izvajanje našega odnosa z našo organizacijo;

• za spoštovanje zakonskih obveznosti;

• Poleg tega obdelava temelji na privolitvi, ki ste nam jo izrecno dali.

S kom bomo delili vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke lahko delimo v teh okoliščinah:

• Vaše osebne podatke lahko delimo med partnerji projekta B-WISE na zaupni osnovi, če je to zahtevano za vzpostavitev povezav med organizacijami, za obračunavanje ali druge namene, povezane z naravo projekta. Seznam držav, v katerih so partnerji projekta B-WISE, najdete na naši spletni strani;

• Vaše osebne podatke lahko delimo s tretjo osebo, kateri dodelimo ali prenesemo svoje pravice in obveznosti.

• Projekt B-WISE prenese vaše podatke v države zunaj EU le, če zagotavljajo raven zaščite, ki je enakovredna ravni varstva, ki jo zagotavlja evropska zakonodaja o varstvu podatkov.

Osebni podatki drugih ljudi, ki nam jih posredujete

Če nam posredujete osebne podatke o nekom drugem (na primer o enem od vaših direktorjev ali zaposlenih ali o nekom, s katerim poslujete), morate zagotoviti, da ste pooblaščeni, da nam razkrijete te osebne podatke. Osebne podatke lahko zbiramo, uporabljamo in razkrivamo, kot je opisano v politiki zasebnosti. Zlasti se boste morali prepričati, da so zadevne osebe seznanjene z različnimi točkami, določenimi v tej politiki zasebnosti.

Varovanje vaših osebnih podatkov

Za zagotovitev zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov bomo uporabili ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe v skladu z našim notranjim postopkom, ki zajema shranjevanje, razkritje in dostop do osebnih podatkov. Osebni podatki bodo shranjeni v naših sistemih za tehnologijo osebnih podatkov, v sistemih naših izvajalcev.

Spreminjanje vaših osebnih podatkov

Če se je kateri od osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, spremenil, na primer, če spremenite svoj e -poštni naslov ali želite preklicati vložene zahteve ali če se zavedate, da imamo o vas napačne osebne podatke, nam to sporočite do nam pošljite e -pošto na pauline.bonino@ensie.org (Zadeva: Sprememba osebnih podatkov). Ne bomo odgovorni za kakršne koli izgube, ki so posledica napačnih, neavtentičnih, nezadostnih ali nepopolnih osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Vaše podatke hranimo toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namenov, za katere so bili zbrani. Ko bo ta namen dosežen, jih bomo izbrisali. Vaši osebni podatki bodo zbrisani, ko niso več potrebni ali ko umaknete privolitev in nismo več zakonsko pooblaščeni za nadaljnje shranjevanje vaših osebnih podatkov.

Projekt B-WISE bo anonimiziral podatke, če jih še vedno želi uporabiti v statistične namene. Osebne podatke lahko hrani dalj časa za namene študija ali arhiviranja.

Vaši podatki ne bodo shranjeni po decembru 2024.

Vaše pravice

Kadar koli lahko zahtevate preverjanje, dostop do, popravljanje, brisanje, prenos in ugovarjanje uporabe vaših podatkov ter zahtevate omejitev uporabe vaših podatkov. Če želite to narediti, preprosto pošljite e -pošto na naslednji naslov: pauline.bonino@ensie.org. Nato se bomo potrudili, da čim prej sprejmemo potrebne ukrepe. Prejeli boste obrazec za dostop, ki ga prosimo, da izpolnite in določite, katere pravice želite uveljavljati v zvezi z vašimi osebnimi podatki.

Spremembe zasebne politike glede vaših osebnih podatkov

Politika zasebnosti je bila posodobljena avgusta 2021. Dobili smo pravico, da občasno posodobimo in spremenimo svojo politiko zasebnosti, da bi odražali vse spremembe v načinu obravnave osebpodatkov ali spremembo zakonskih zahtev. V primeru takšnih sprememb bomo spremembe naše politike zasebnosti objavili na naši spletni strani ali kako drugače. Spremembe bodo začele veljati takoj, ko bodo objavljene na spletnem mestu.

Kako ostati v stiku s PROJEKTOM B-WISE?

Veseli bomo vaših komentarjev in pogledov na našo spletno stran in našo politiko zasebnosti. Če nas želite kontaktirati z vsemi vprašanji ali komentarji, nam pošljite e -pošto na naslov pauline.bonino@ensie.org ali pošljite pismo na naslov ENSIE, Rue Botanique 75, 1210 Bruselj, Belgija.

Piškotki

Če obiščete našo spletno stran https://bwiseproject.eu, se lahko odločite, ali želite sprejeti piškotke in, če je tako, druga tehnološka sredstva, ki zbirajo podatke in informacije o vaših brskalnih navadah. Piškotki so bistveni za pravilno delovanje naše spletne strani. Izvajajo različne vloge:

• ohranite svoje želje;

• zbiranje statističnih podatkov;

• Vsebino spletnega mesta prilagodite svojim potrebam.

Za več informacij o piškotkih obiščite: https://www.allaboutcookies.org/fr/

Google Analytics uporabljamo za zbiranje podatkov o vaši uporabi spletnega mesta https://bwiseproject.eu, da to spletno mesto prilagodimo vašim potrebam in ga uporabimo na najboljši možen način.Podpora Evropske komisije te publikacije ne pomeni strinjanja ali podpore njene vsebine. Vsebina publikacije odraža izključno mnenja avtorjev. Komisija ni odgovorna za uporabo informacij v tej publikaciji v kakršnikoli obliki.