PROJEKT

B-WISE (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises) je Erasmus+ projekt namenjen razvoju evropske strategije (Blueprint) razvoja spretnosti potrebnih za socialna podjetja za delovno integracijo.

WISE? Socialnih podjetja za delovno integracijo (Work Integration Social Enterprises) so podjetja, katerih glavni namen je socialna in strokovna integracija delavcev, ki imajo potrebo po podpori. So del ekonomskega sistema države in vsebujejo močno pedagoško dimenzijo, namenjeno tem delavcem. Skupina delavcev, ki potrebuje podporne storitve zajema dolgotrajno nezaposlene, invalide, starejše, migrante, NEET-e in druge skupine, ki so pogosto izključene iz trga dela.

Projekt B-WISE je usmerjen v razvoj spretnosti delavcev, nosilcev podpornih storitev (socialni delavci, mentorji ipd.) in managerjev.  Drugi cilj projekta je promocija sektorja WISE in izboljšanja zavedanja o pomenu digitalnih tehnologij pri podpori delavcev v zaposlovanju.

Projekt B-WISE bo:

 • Prepoznal vrzeli v spretnostih – predvsem digitalnih – sektorja WISE;
 • Naredil spisek spretnosti, ki jih bo sektor potreboval v prihodnosti;
 • Razvil načrt usklajevanja potreb med zaposlovalci in izobraževalci;
 • Prilagodil trenutni sistem poklicnega izobraževanja v sektorju novim potrebam;
 • Podpiral izmenjavo dobrih praks na nacionalnem in lokalnem nivoju, s poudarkom na trajnostnem razvoju sektorja;
 • Naredil sektor WISE bolj atraktiven.

Da bi dosegli te cilje in pripravili WISE za izzive v prihodnosti bomo v okviru projekta:

 • Razvili poročilo in pregled sektorja WISE v Evropi ter opredelili potrebe po znanjih v tem sektorju.
 • Oblikovali tri učne načrte za usposabljanje, da se odpravijo vrzeli v spretnostih delavcev pri integraciji, tistih, ki jih podpirajo in njihovih menedžerjev.
 • Uresničili te kurikulume tako, da jih preizkusimo v 13 državah in potrdijo certifikacijski organi.
 • Razvili evropsko strategijo za nadaljnje obravnavanje potreb po znanju v sektorju WISE tudi po koncu projekta.
 • Ozaveščali o promociji sektorja WISE kot poklicne izbire in o pomembnosti uporabe digitalnih tehnologij za podporo ljudem, ki jim grozi večja izključenost s trga dela pri zaposlovanju.

Partnerstvo sestavljata 2 evropski mreži, EASPD in ENSIE, 16 predstavnikov sektorja WISE, 13 ustanov, ki ponujajo NPK in en Evropski raziskovlni inštitut. Partnerji prihajajo iz 13 Evropskih držav: Avstrije, Belgije, Francije, Nizozemske, Bolgarije, Latvije, Poljske, Romunije, Hrvaške, Grčije, Italije, Slovenije in Španije. Partnerje podpira svetovalno telo, ki združuje 7 krovnih organizacij, 1 mednarodno organizacijo in 8 predstavnikov narodnih in regionalnih teles.


Podpora Evropske komisije te publikacije ne pomeni strinjanja ali podpore njene vsebine. Vsebina publikacije odraža izključno mnenja avtorjev. Komisija ni odgovorna za uporabo informacij v tej publikaciji v kakršnikoli obliki.


Projekt B-WISE, Načrt za Sektorsko sodelovanje pri spretnostih v socialnih podjetjih za delovno usposabljanje je Erasmus+ projekt, ki ga koordinirata EASPD s podporo ENSIE.