Rezultati

 • Prospekt - Prenesi
 • Poročilo o trenutnem stanju vrzeli v spretnostih, zlasti na digitalnem področju, v sektorju WISE in predvidevanju prihodnjih potreb - Prenesi
 • Poročila o razumevanju potreb uporabnikov (digitalnih) spretnosti v WISE - Prenesi
 • Poročilo o poklicnih profilih v sektorju WISE - Prenesi
 • Izjava o učnem izidu - Prenesi
 • Univerzalni učni načrti za sektor WISE - Prenesi
 • MOOC za sektor WISE - Avgust 2023
 • Navodila za učitelje in trenerje - Februar 2024
 • Poročilo o pilotni implementaciji - Februar 2024
 • Poročilo o nacionalnih certifikacijskih institucijah - Februar 2024
 • Promocijski plan za WISE - Februar 2024
 • Evalvacija pilotnih izobraževanj - April 2024
 • Certifikat/oznaka in z njim povezano pojasnjevalno gradivo - Junij 2024
 • Poročilo s prilagoditvenimi ukrepi za učne načrte poklicnega izobraževanja in usposabljanja - Junij 2024
 • Sektorska strategija spretnosti za WISE - November 2024
 • Skupnost prakse B-WISE - December 2024
 • B-WISE Trajnostni načrt - December 2024
 • Memorandum in partnerji zavezništva, vključno z dolgoročnimi akcijskimi načrti - December 2024

Podpora Evropske komisije te publikacije ne pomeni strinjanja ali podpore njene vsebine. Vsebina publikacije odraža izključno mnenja avtorjev. Komisija ni odgovorna za uporabo informacij v tej publikaciji v kakršnikoli obliki.


Projekt B-WISE, Načrt za Sektorsko sodelovanje pri spretnostih v socialnih podjetjih za delovno usposabljanje je Erasmus+ projekt, ki ga koordinirata EASPD s podporo ENSIE.