WISE v Evropi

Trendi in izzivi za WISE v Evropi!

Trendi in izzivi za WISE v Evropi!

EURICSE so zaključili s svojim poročilom o trendih in izzivih za sektor WISE v Evropi, s poudarkom na vrzelih v spretnostih, predvsem digitalnih.

Kaj so spretnosti, ki jih potrebujejo delavci v WISE?

Kaj so spretnosti, ki jih potrebujejo delavci v WISE?

Delavci v WISE (Omogočevalci, podporniki in delavci s potrebami po podpori) potrebujejo različne spretnosti, tukaj je nekaj ključnih izvlečkov iz poročila.

Tehnologija in vrzeli v digitalnih spretnostih WISE

Tehnologija in vrzeli v digitalnih spretnostih WISE

Ta članek se osredotoča na tehnologijo, digitalizacijo in digitalne spretnosti WISE-jev v 13 sodelujočih državah B-WISE.

Dobre prakse so sedaj na voljo!  Kliknite tukaj za primere WISE, ki razvijajo digitalne spretnosti po celi Evropi!


Podpora Evropske komisije te publikacije ne pomeni strinjanja ali podpore njene vsebine. Vsebina publikacije odraža izključno mnenja avtorjev. Komisija ni odgovorna za uporabo informacij v tej publikaciji v kakršnikoli obliki.


Projekt B-WISE, Načrt za Sektorsko sodelovanje pri spretnostih v socialnih podjetjih za delovno usposabljanje je Erasmus+ projekt, ki ga koordinirata EASPD s podporo ENSIE.