WISE v Evropi

Analiza sektorja WISE v Evropi

Analiza sektorja WISE v Evropi

Nekatere na voljo že v 2022!

Ugotovitve

Ugotovitve

Nekatere na voljo že v 2022!

Dobre prakse so sedaj na voljo!  Kliknite tukaj za primere WISE, ki razvijajo digitalne spretnosti po celi Evropi!


Podpora Evropske komisije te publikacije ne pomeni strinjanja ali podpore njene vsebine. Vsebina publikacije odraža izključno mnenja avtorjev. Komisija ni odgovorna za uporabo informacij v tej publikaciji v kakršnikoli obliki.


Projekt B-WISE, Načrt za Sektorsko sodelovanje pri spretnostih v socialnih podjetjih za delovno usposabljanje je Erasmus+ projekt, ki ga koordinirata EASPD s podporo ENSIE.