PROIECT

B-WISE (Blueprint for Sectorial Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises) este un proiect Erasmus + care își propune să dezvolte o strategie europeană (Blueprint) care să răspundă nevoilor de abilități, în special în ceea ce privește abilitățile digitale, în cadrul sectorului întreprinderilor sociale de inserție (ISI).

ISI? Întreprinderile sociale de inserție (ISI, în engleză WISE – work integration social enterprises) sunt întreprinderile al căror obiectiv principal este integrarea socială și profesională a persoanelor defavorizate – lucrători cu nevoi de sprijin, greu și foarte greu ocupabili. Acestea se află în centrul activității economice a întreprinderii, având o dimensiune pedagogică puternică. Lucrătorii cu nevoi de sprijin pot fi șomeri de lungă durată, persoane cu dizabilități, persoane în vârstă, migranți, tineri NEETs și alte grupuri care sunt mai expuse riscului de a fi excluse de pe piața muncii.

Proiectul B-WISE

vizează nevoile de competențe ale lucrătorilor cu nevoi de sprijin, ale consilierilor de inserție (job coach) și ale managerilor. Proiectul va promova, de asemenea, atractivitatea sectorului ISI / WISE ca opțiune de carieră și va crește gradul de conștientizare cu privire la importanța utilizării tehnologiilor digitale pentru a sprijini prin inserția socio-profesională persoanele aflate în risc de a fi excluse de pe piața muncii.

Proiectul B-WISE va:

 • Identifica lipsurile de abilități - în principal lacunele de abilități digitale - cu care se confruntă în prezent sectorul ISI;
 • Mapa abilitățile de care sectorul va avea nevoie în viitor;
 • Elabora un plan credibil și durabil care să corespundă cererii (angajaților / angajatorilor) și ofertei (furnizori de educație și formare profesională) privind nevoile de abilități identificate;
 • Actualiza programele de educație și formare profesională transnațională în funcție de noile nevoi ale pieței muncii;
 • Sprijini schimburi de bune practici la nivel național și regional, favorizând dezvoltarea unei comunități durabile care să sprijine dezvoltareaabilităților, inovarea și competitivitatea în sector;
 • Îmbunătăți atractivitatea sectorului ISI / WISE ca alegere de carieră.

Pentru a atinge acest obiectiv și a pregăti ISI să facă față provocărilor viitoare, proiectul va derula următoarele activități:

 1. Elaborarea unui raport care să o imagine de ansamblu asupra sectorului ISI la nivelul întregii Europe și pentru a identifica nevoile de competențe din acest sector.
 2. Dezvoltarea a trei programe de formare pentru a acoperi lacunele în materie de competențe ale lucrătorilor în inserție, ale consilierilor de inserție și ale managerilor acestora.
 3. Testarea programelor de formare în 13 țări și validarea acestora de către autoritățile de certificare.
 4. Elaborarea unei strategii europene pentru a continua abordarea nevoilor de competențe din sectorul ISI și după încheierea proiectului.
 5. Sensibilizarea cu privire la promovarea sectorului ISI ca opțiune de carieră și la importanța utilizării tehnologiilor digitale pentru a sprijini persoanele expuse riscului de a fi excluse de pe piața muncii în inserția socio-profesională ca și pregătire pentru piața muncii.

Parteneriatul este compus din 2 rețele europene, EASPD și ENSIE, 16 reprezentanți ai sectorului ISI, 13 furnizori de educație și formare profesională și un institut european de cercetare. Partenerii provin din 13 țări europene: Austria, Belgia, Franța, Olanda, Bulgaria, Letonia, Polonia, România, Croația, Grecia, Italia, Slovenia și Spania.

Partenerii sunt susținuți de un consiliu consultativ care reunește 7 organizații-umbrelă, 1 organizație internațională și 8 reprezentanți ai autorităților naționale și regionale.


Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.


Proiectul B-WISE, Plan pentru Cooperare Sectorială în domeniul Abilităților în Întreprinderile Sociale de Inserție (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises), este un proiect Erasmus + coordonat de EASPD cu sprijinul ENSIE.