Delovni paket 1: Raziskave - najsodobnejše

Cilj

Ugotoviti vrzeli v spretnostih, zlasti v zvezi z digitalnimi veščinami v sektorju WISE, in določiti morebitne prihodnje potrebe po znanju. Pregled sektorja WISE v Evropi.

Naloge:

 • Pregled dejavnosti in skupne značilnosti WISE, ocena trenutnih potreb po spretnostih in vrzeli v digitalnih spretnostih v WISE ter predvidevanje prihodnjih potreb.
 • Pregled WISE v 27 državah EU.
 • Pregled potreb in vrzeli v spretnostih, zlasti na digitalnem področju, ki zajemajo 3 ciljne skupine (prikrajšane osebe, nosilci dejavnosti in menedžerji).
 • Zberite dobre prakse za razvoj digitalnih veščin v WISE.

Vodilni partner

EURICSE

Delovni paket 2: Izdelava "scenarijev" in "person" za strategijo sektorskih spretnosti

Cilj:

Opredelite poklicne profile, ki jih je treba popraviti ali ustvariti, ter  ustrezne potrebe po spretnostih in zahtevano raven znanja. Poudarek bo na digitalnih in splošnih zelenih spretnostih. Raziskava bo poudarila izkušnje in potrebe različnih prikrajšanih skupin.

Naloge:

 • Ustvarite "scenarije", ki prikazujejo različne vrste WISE s poudarkom na uporabi tehnologij.
 • Ustvarite »Persone«, ki bodo predstavljale različne vrste ljudi, ki delajo v WISE, za katere so v scenarijih ugotovljene vrzeli v sposobnostih.

Vodilni partner

Idee in Rete

Delovni paket 3: Oblikovanje učnih načrtov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki odpravlja vrzeli v veščinah

Cilj:

Opredelite poklicne profile v sektorju WISE in za vsakega od njih oblikujte učne rezultate. Oblikovanje 3 učnih načrtov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, po enega za vsak poklicni profil. Vsak učni načrt bo sestavljen iz 3 osnovnih modulov za skupno načrtovano trajanje 150-200 ur. Oblikovanje kompletov vaj za učitelje/trenerje in MOOC o digitalnih veščinah za sektor WISE.

Naloge:

 • Razviti poklicne profile v sektorju WISE po metodologiji ESCO
 • Razviti učne rezultate za vsak poklicni profil
 • Določiti učne načrte usposabljanja za vsak profil poklica
 • Ustvariti komplete orodij za učitelje in trenerje
 • Razviti MOOC za sektor WISE

Vodilni partner

CESUR

Delovni paket 4: Pilotna izvedba učnih načrtov

Cilj:

Za vsako pilotno izobraževanje oblikujte posebne lokalne načrte z ekosistemom ključnih akterjev. Izvedite pilotna usposabljanja v 13 državah (AT, BE, ES, BG, HR, FR, RO, GR, SI, IT, LV, NL, PL). Zberite povratne informacije udeležencev pilota in trenerjev za izboljšanje materialov za usposabljanje in poučevanje.

Naloge:

 • Vzpostavite pilot v 13 državah
 • Ocenite pilotne tečaje
 • Predlagajte nekaj prilagoditvenih ukrepov za učne načrte

Vodilni partner:

Skupina ACT

Delovni paket 5: Mehanizmi za prepoznavanje spretnosti

Cilj:

Ocenjevanje učnih programov s strani certifikacijskih organov, opredelitev certifikata/oznake kakovosti učnih načrtov NPK za WISE.

Naloge

 • Zbrati povratne informacije o tečaju s strani Nacionalnih certifikacijskih organov
 • Določiti certifikat kakovosti učnih načrtov NPK

Vodilni partner:

ŠENT

Delovni paket 6: Strategija sektorskih spretnosti (načrt) za sektor WISE

Cilj:

Na podlagi predhodnega dela je bil pripravljen osnutek sektorske strategije spretnosti (načrt) za sektor WISE, ki bo vključeval mejnike, jasne dejavnosti in akcijski načrt. Ta strategija bo zaključena z oblikovanjem zemljevida finančnih možnosti za izvajanje strategije. Praktične smernice za izvajanje strategije bodo pripravljene za nacionalno raven.

Naloge:

 • Pripravite strategijo sektorskih spretnosti
 • Kartirajte možnosti financiranja za izvajanje strategije
 • Pripraviti praktične smernice za uvedbo strategije na nacionalni ravni
 • Dokončati strategijo sektorskih spretnosti

Vodilni partner:

ENSIE


Podpora Evropske komisije te publikacije ne pomeni strinjanja ali podpore njene vsebine. Vsebina publikacije odraža izključno mnenja avtorjev. Komisija ni odgovorna za uporabo informacij v tej publikaciji v kakršnikoli obliki.


Projekt B-WISE, Načrt za Sektorsko sodelovanje pri spretnostih v socialnih podjetjih za delovno usposabljanje je Erasmus+ projekt, ki ga koordinirata EASPD s podporo ENSIE.