Tehnologija in vrzeli v digitalnih spretnostih WISE

Tehnologija in vrzeli v digitalnih spretnostih WISE

05-09-2021

Ta članek se osredotoča na tehnologijo, digitalizacijo in digitalne spretnosti WISE-jev v 13 sodelujočih državah B-WISE.

Ta članek se osredotoča na tehnologijo, digitalizacijo in digitalne spretnosti WISE-jev v 13 sodelujočih državah B-WISE. Povzema rezultate 403 osebnih in 175 spletnih anket, izvedenih med oktobrom in decembrom 2021. Za bolj izčrpno poročilo (v angleščini) si oglejte 7. poglavje "Report on trends and challenges for work integration social enterprises (WISEs) in Europe. Current situation of skills gaps, especially in the digital area." 

Relevantnost tehnologije in digitalizacije WISE 

Na podlagi anket, ki so jih izpolnili akterji (npr. vodje, območni koordinatorji in strokovnjaki za IKT), lahko trdimo, da: 

 • Digitalizacija procesov upravljanja (npr. storitve računalništva v oblaku in e-računi) je najpomembnejše področje, na katerem WISE uporabljajo tehnologije in procese digitalizacije.
 • Drugo pomembno področje je digitalizacija standardiziranih proizvodnih procesov (npr. programski paketi ERP (Enterprise Resource Planning).vPoleg tega je tehnološka prilagoditev posameznih delovnih mest danes in v prihodnosti manj pomembna.
 • Umetna inteligenca (vključno z velikimi podatki in internetom stvari), hitra izdelava prototipov in podporne tehnologije se redko uporabljajo.
 • Veliki WISE v skoraj vseh primerih dosežejo višjo stopnjo digitalizacije. Posledično bo obseg pomemben dejavnik za podjetja WISE, če želijo narediti nadaljnje korake v smeri digitalizacije in izvajanja tehnologij. 

Podporniki: relevantnost digitalnih soretnosti, potreb in vrzeli v znanju 

V anketi iz oči v oči, ki je ciljala na omogočalce, sta bila postavljena pod vprašaj ustreznost in raven obdarjenosti z digitalnimi veščinami spodbujevalcev v njihovem WISE (njihove lastne digitalne spretnosti in znanja kolegov s podobno vlogo). V tej raziskavi je bilo raziskanih pet področij kompetenc: (i) upravljanje digitalnih vsebin in podatkovna pismenost; (ii) komunikacijo in sodelovanje prek digitalnih tehnologij; (iii) ustvarjanje in urejanje digitalnih vsebin; (iv) obravnavanje varnostnih vprašanj v digitalnem okolju; in (v) reševanje digitalnih problemov. Raziskava kaže naslednje rezultate: 

 • Ni večjih razlik med pomenom digitalnih veščin za omogočevalce (zgornja tabela) in stopnjo obdarjenosti (spodnja tabela).
 • Po mnenju omogočevalcev so za omogočevalce pomembna vsa področja kompetenc.
 • To je povezano s stopnjo znanja. 
Tabela 1: Relevantnost digitalnih spretnosti podpornikov v WISE 

 


Table 2: Nivo znanja med podporniki 

 

Podporniki: relevantnost digitalnih soretnosti, potreb in vrzeli v znanju 

Da bi dobili jasen vtis o digitalnih veščinah podpornikov (npr. delovnih trenerjev, mentorjev), je anketa za podpornike vključevala presojo o ustreznosti in stopnji obdarjenosti z digitalnimi veščinami podpornikov v njihovem WISE. Raziskava kaže naslednje rezultate: 

 • Po mnenju akterjev so za podpornike najbolj pomembna naslednja področja kompetenc: 
  • o upravljanje digitalnih vsebin in podatkovne pismenosti;
  • o komunikacija in sodelovanje prek digitalnih tehnologij. 
 • Glede na podpornike 9,7 % podpornikov nima digitalnih veščin, 24,7 % jih ima nizko raven, 30,4 % osnovno raven in 22 % nadosnovno raven digitalnih veščin. Za dve področji kompetenc, ki se štejeta za najpomembnejši za podpornike, ima več kot 60 % podpornikov osnovno ali nadosnovno stopnjo znanjai (brez večjih razlik med ustreznostjo in stopnjo obdarjenosti). 
Tabela 3: Relevantnost digitalnih spretnosti podpornikov 

 

Tabela 4: Digitalno znanje v WISE 

 

Poleg tega je anketa iz oči v oči, namenjena podpornikom, vključevala samoocenjevanje, zbiranje informacij o uporabi digitalnih veščin v službi in doma. Podpornike so vprašali, ali so v zadnjih treh mesecih izvedli določeno dejanje (v službi ali doma). Samoocenjevanje je zajemalo šest kategorij: informacijske spretnosti, komunikacijske veščine, veščine reševanja problemov (A "osnovno" in B "napredno") ter veščine programske opreme za manipulacijo vsebin (A in B). Na podlagi rezultatov ankete lahko trdimo, da:

 • Podporniki potrebujejo in uporabljajo digitalne spretnosti tako na delu kot doma.
 • Čeprav sta uporaba in pomen digitalnih veščin pri delu velika, podporniki uporabljajo več digitalnih veščin doma.
 • Pri delu se pogosteje uporabljajo le osnovna in napredna programska znanja za obdelavo vsebine (npr. programska oprema za obdelavo besedil, programska oprema za preglednice ali programska oprema za urejanje fotografij, videoposnetkov ali zvočnih datotek). 

Delavci s potreboo po podpori: relevantnost digitalnih spretnosti in znanja 

Za preslikavo digitalnih veščin delavcev, ki potrebujejo podporo, je anketa, namenjena podpornikom, vključevala presojo o ustreznosti in stopnji obdarjenosti z digitalnimi veščinami podpornikov v njihovem WISE. Raziskava kaže naslednje rezultate: 

 • Po mnenju podpornikov digitalne veščine na splošno niso zelo pomembne za delavce, ki potrebujejo podporo pri delu.
 • Po mnenju podpornikov so naslednja področja kompetenc najpomembnejša za delavce, ki potrebujejo podporo: 
  • upravljanje digitalne vsebine in podatkovne pismenosti;
  • komunikacija in sodelovanje prek digitalnih tehnologij. 
 • Po mnenju podpornikov 13,8 % delavcev, ki potrebujejo podporo, nima nobenih digitalnih veščin, 28 % nizko raven, 24,6 % osnovno raven in 7,7 % nadosnovno raven digitalnih spretnosti.
 • Po mnenju podpornikov ni večjih vrzeli v digitalnih veščinah med delavci s potrebami po podpori: ustreznost in raven obdarjenosti gresta z roko v roki. 

 

Tabela 5: Relevantnost digitalnih spretnosti med delavci s potrebami po podpori 

 

Tabela 6: Nivo znanja med delavci s potrebami po podpori v WISE 

 

Anketa iz oči v oči, namenjena delavcem s potrebami po podpori, je vključevala enako samooceno kot tista, ki je bila vstavljena v anketo, namenjeno podpornikom, ki je zajemala istih šest kategorij digitalnih veščin. Delavce s potrebami po podpori smo vprašali, ali so v zadnjih treh mesecih opravili določeno dejanje (v službi ali doma). Na podlagi rezultatov raziskave lahko ugotovimo, da delavci s potrebami po podpori na splošno uporabljajo bistveno manj digitalnih veščin v službi kot doma. 

Trening digitalnih spretnosti 

 • Večina WISE-jev, s katerimi so bili intervjuji, sama ne nudi usposabljanja o digitalnih veščinah. Kljub temu obstaja nekaj izjem: več kot 50 % anketiranih WISE v Avstriji, Franciji, Španiji in na Nizozemskem sami organizirajo usposabljanje o digitalnih veščinah.
 • Večji kot so WISE, večja je verjetnost, da bodo zagotavljali usposabljanje o digitalnih veščinah.
 • Med tremi ciljnimi skupinami so glavni upravičenci pobud za usposabljanje o digitalnih veščinah tisti, ki omogočajo, medtem ko je udeležba delavcev s potrebami po podpori v dejavnostih usposabljanja, namenjenih izboljšanju njihovega znanja o digitalnih veščinah, manjša.
 • Dejstvo, da je raven obdarjenosti z digitalnimi veščinami in spretnostmi visoka za akterje, kaže, da trenutne pobude za usposabljanje izpolnjujejo njihove potrebe.
 • Na splošno je omejen delež anketiranih WISE (16,9 %) vzpostavil partnerstva z drugimi lokalnimi/regionalnimi organizacijami za spodbujanje zunanjih pobud za usposabljanje WSN. 

 

Tabela 7: Treningi digitalnih spretnosti, ponudba med WISE 

 

Zaključki: 

 • Pri digitalnih veščinah ni večjih razlik med ustreznostjo digitalnih veščin in stopnjo obdarjenosti za tri ciljne skupine.
 • Omogočevalci potrebujejo večino digitalnih veščin pri delu, zato je več pobud za usposabljanje, namenjenih njim. Te pobude izpolnjujejo potrebe akterjev, saj njihova raven obdarjenosti z digitalnimi veščinami ustreza ustreznosti veščin.
 • Podporniki potrebujejo digitalne veščine do določene ravni in njihova raven obdarjenosti velja za osnovno ali nad osnovno za veščine, ki jih najbolj potrebujejo.
 • Nazadnje je mogoče opaziti, da delavci s potrebami po podpori pri delu potrebujejo malo digitalnih veščin, kar se ujema tudi z njihovo stopnjo obdarjenosti. Poleg tega je malo pobud za usposabljanje delavcev, ki potrebujejo podporo. Delavci pri delu ne potrebujejo digitalnih veščin, a samoocena kaže, da jih doma uporabljajo. To sproža vprašanja, ali bi morali WISE-ji posvetiti več pozornosti potrebi po digitalnih veščinah v drugih kontekstih, zunaj delovnega okolja.