DISU (Darba integrācijas sociālie uzņēmumi)

KOPSAVILKUMS

KOPSAVILKUMS

EURICSE ir veicis galvenos secinājumus par DISU ekosistēmu Eiropā, darba politiku un prasmju vajadzībām un trūkumiem, projekta 1.darba uzdevumā "Izpēte - šī brīža situācija".

Kādas prasmes ir nepieciešamas DISU darbiniekiem?

Kādas prasmes ir nepieciešamas DISU darbiniekiem?

DISU darbiniekiem (veicinātājiem, vadītājiem un darbiniekiem no sociāli mazaizsargātajām grupām) ir nepieciešamas dažādas prasmes, šajā rakstā ir izklāstīti galvenie ziņojuma secinājumi.

Tehnoloģiju un digitālo prasmju līmenis DISU

Tehnoloģiju un digitālo prasmju līmenis DISU

Šajā rakstā galvenā uzmanība tiek pievērsta tehnoloģijām, digitalizācijai un digitālajām prasmēm DISU 13 projekta B-WISE iesaistītajās valstīs.

Labā prakse ir pieejama! Spiediet šeit, lai iepazītos ar WISE piemēriem no visas Eiropas, kas darbojas digitālo prasmju attīstības jomā! 


Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu


Projekts B-WISE (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises) ir Erasmus + projekts, ko koordinē EASPD ar ENSIE atbalstu.