DISU (Darba integrācijas sociālie uzņēmumi)

Galvenie secinājumi

Galvenie secinājumi

Analīze būs pieejama 2022.gada beigās.

Labās prakses piemēri būs pieejami 2022.gada sākumā.


Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu


Projekts B-WISE (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises) ir Erasmus + projekts, ko koordinē EASPD ar ENSIE atbalstu.