Κύρια ευρήματα

Κύρια ευρήματα

Θα μάθετε περισσότερα για τα κύρια ευρήματα το 2022!

Οι καλές πρακτικές είναι διαθέσιμες! Κάντε κλικ εδώ για να βρείτε παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης στην εργασία από όλη την Ευρώπη που εργάζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων!


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του εγγράφου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.


Το πρόγραμμα B-WISE, σχέδιο για την τομεακή συνεργασία ανάπτυξης δεξιοτήτων στις κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης στην εργασία, είναι πρόγραμμα Erasmus+ που συντονίζεται από τον οργανισμό EASPD με την υποστήριξη του οργανισμού ENSIE.