Pachetul de lucru 1: Cercetare - stadiul actual

Obiectiv:

Identificarea lipsurilor de abilități, în special în ceea ce privește abilitățile digitale din sectorul ISI și determinarea potențialelor nevoi de abilități viitoare. Configurarea unei imagini de ansamblu asupra sectorului ISI din Europa.

Activități:

 • Cartografierea activităților și caracteristicilor comune ale ISI, evaluarea nevoilor actuale de abilități și lipsa abilităților digitale din ISI și anticiparea nevoilor viitoare.
 • Maparea și caracterizarea subsectoarelor ISI din 27 de țări ale UE.
 • Cartografierea nevoilor și lacunelor de abilități, în special în zona digitală, acoperind 3 grupuri țintă (persoane defavorizate, facilitatori și manageri).
 • Colectarea de bune practici privind dezvoltarea abilităților digitale în ISI.

Partener principal:

EURICSE

Pachetul de lucru 2: Construirea de Scenarii și „Persoane” pentru Strategia de Abilități Sectoriale

Obiectiv:

Identificarea profilurilor ocupaționale care trebuie revizuite sau create și nevoile lor corespunzătoare de calificare și nivelul de competență necesar. Se va pune accent pe abilitățile digitale și pe cele generice. Cercetarea va sublinia experiențele și nevoile diferitelor grupuri defavorizate.

Sarcini:

 • Crearea de „Scenarii” care să prezinte diferite tipuri de ISI, cu accent pe utilizarea tehnologiilor.
 • Crearea de „Persoane” care să prezinte diferite tipuri de persoane care lucrează în ISI pentru care lacunele de abilități sunt identificate în scenarii.

Partener principal

Idee în Rete

Pachetul de lucru 3: Proiectarea programelor de educație și formare profesională care să abordeze lacunele de abilități.

Obiectiv:

Identificarea profilurilor ocupaționale din sectorul ISI și dezvoltarea de obiective de învățare pentru fiecare dintre ele. Crearea a 3 curricule, programe de educație și formare profesională, câte una pentru fiecare profil ocupațional. Fiecare curriculă  va fi compusă din 3 module de bază, cu o durată totală planificată de 150-200 de ore. Crearea de kit-uri de tutoriale pentru profesori / formatori și un MOOC privind abilitățile digitale pentru sectorul ISI.

Activități:

 • Dezvoltarea profilurilor ocupaționale în sectorul ISI, urmând metodologia ESCO
 • Dezvoltarea obiectivelor de învățare pentru fiecare profil profesional
 • Definiți programe de instruire pentru fiecare profil de ocupație
 • Creați seturi de instrumente tutoriale pentru profesori și formatori
 • Dezvoltarea unui MOOC pentru sectorul WISE

Partener principal

CESUR

Pachetul de lucru 4: Implementarea pilot a curriculelor

Obiectiv:

Elaborarea de planuri locale specifice pentru fiecare program pilot alături de un ecosistem de actori cheie. Implementarea de programe pilot de instruire în 13 țări (AT, BE, ES, BG, HR, FR, RO, GR, SI, IT, LV, NL, PL). Colectarea de feedback de la participanții la programele pilot și formatori pentru a îmbunătăți materialele de instruire și metodele de predare.

Activități:

 • Organizarea activităților pilot în 13 țări
 • Evaluarea cursurilor pilot
 • Propunerea unor măsuri de ajustare a curriculelor

Partener principal:

Grupul ACT

Pachetul de lucru 5: Mecanisme de recunoaștere a competențelor

Obiectiv:

Evaluarea curriculelor de către autoritățile de certificare, definirea sistemului de certificare a calității programelor de educație și formare profesională ISI.

Activități:

 • Colectarea de feedback cu privire la curricule din partea autorităților naționale de certificare
 • Definirea unui sistem de certificare a calității curriculumului programelor de educație și formare profesională ISI

Partener principal:

SENT

Pachetul de lucru 6: Strategia pentru abilități sectoriale (Blueprint) pentru sectorul ISI

Obiectiv:

Pe baza activităților implementate anterior, realizarea unei strategii pentru abilități sectoriale (Blueprint) pentru sectorul ISI, care va include repere, activități clare și plan de acțiune. Această strategie va fi finalizată prin crearea unei hărți a oportunităților de finanțare pentru implementarea strategiei. Vor fi elaborate ghiduri practice pentru implementarea strategiei la nivel național.

Activități:

 • Elaborarea strategiei de abilități sectoriale
 • Maparea oportunităților de finanțare pentru punerea în aplicare a strategiei
 • Pregătirea de ghiduri practice pentru implementarea strategiei la nivel național
 • Finalizarea strategiei de abilități sectoriale

Partener principal:

ENSIE


Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.


Proiectul B-WISE, Plan pentru Cooperare Sectorială în domeniul Abilităților în Întreprinderile Sociale de Inserție (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises), este un proiect Erasmus + coordonat de EASPD cu sprijinul ENSIE.