Spletna praksa spremljanja v Latviji

Spletna praksa spremljanja v Latviji

06-05-2022

O praksi

Kje: Riga, Latvia
Začetek: September 2021
Deležniki: vsi novi delavci
Financer: Lastna sredstva

 

PREGLED PRAKSE

Spletno senčenje je praksa, ki jo ponuja Sonido, klicni center, katerega zaposleni poznajo najrazličnejše teme in panoge. Cilj te rešitve je novim delavcem praktično prikazati specifiko prakse dela v klicnem centru. Slednjim najprej ponudimo popolno razumevanje teorije klicnega centra in prakse dela na daljavo; nato jih združijo z bolj usposobljenimi delavci, da lahko sledijo njihovim delovnim praksam prek platforme ZOOM. Ker večina usposabljanja temelji na e-platformi, novi delavci lažje razumejo prakso in pridobijo veščine z opazovanjem in »senčenjem« drugih delavcev. Spletno spremljanje je mišljeno kot srednji korak pri ocenjevanju, ali delavec ustreza položaju. Večinoma gre za enourno sejo, ki se tudi posname za kasnejši ogled.

S to prakso je bilo do zdaj podprtih pet ljudi.

METODOLOŠKI PRISTOP

Ko nov delavec nastopi delo, se preverijo njegove kvalifikacije in ugotovijo potrebe. Na podlagi tega Sonido razvije učno pot osebe, ki jo je treba usposobiti. Po začetni teoretični razlagi se novega delavca sestavi v par z naprednejšim, ki se izbere glede na raven znanja pripravnika. Delavca se nato prek ZOOM-a povežeta in novi delavec začne drugemu slediti pri opravljanju dela.

Napredek vsakega udeleženca se preveri, ko novi delavec sam začne opravljati delovne aktivnosti (kako je razumel potrebna dejanja, kako se odloča itd.).

RAZVITE SPRETNOSTI

Spletno spremljanje omogoča delavcem, da pridobijo vsa praktična znanja, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela.

INOVATIVEN ASPEKT

Inovacija te rešitve je v praksi spremljanja dejanj drugih delavcev prek platforme ZOOM.

UČINEK IN TRAJNOST

Delavci so bolj opremljeni s praktičnim učenjem z opazovanjem in spremljanjem dejanj drugih delavcev.

Praksa je trajnostna, saj ne zahteva veliko dodatnih stroškov za podjetja, ki imajo od nje korist.

 

Kontakti
inga@sonido.lv
https://www.sonido.lv/en/


Podpora Evropske komisije te publikacije ne pomeni strinjanja ali podpore njene vsebine. Vsebina publikacije odraža izključno mnenja avtorjev. Komisija ni odgovorna za uporabo informacij v tej publikaciji v kakršnikoli obliki.


Projekt B-WISE, Načrt za Sektorsko sodelovanje pri spretnostih v socialnih podjetjih za delovno usposabljanje je Erasmus+ projekt, ki ga koordinirata EASPD s podporo ENSIE.