ENSIE

European Network of Social Integration Enterprises (Rețeaua Europeană a Întreprinderilor Sociale de Inserție)

arbeit plus

Austria

Lichtwerk

Belgia

RES

Réseau des entreprises sociales (Belgia)

AFPA

Franța

De Omslag

Olanda

NASOR

National Association of the Socially Responsible Employers / Asociația Națională a Angajatorilor Responsabili Social (Bulgaria)

Excellia

Bulgaria

ACT Group

Croația

Margarita

Grecia

Ev Zin

Grecia

EURICSE

European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises / Institutul European de Cercetare pentru Cooperative și Întreprinderi Sociale (Italia)

SENT

Slovenia

Cene Štupar

Slovenia

CESUR

Spania

RISE Romania

Romania

CERTES

Polonia


Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.


Proiectul B-WISE, Plan pentru Cooperare Sectorială în domeniul Abilităților în Întreprinderile Sociale de Inserție (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises), este un proiect Erasmus + coordonat de EASPD cu sprijinul ENSIE.