Pilot MBO Praktijkleren – Roetz Bikes

Pilot MBO Praktijkleren – Roetz Bikes

06-05-2022

Over de praktijkvoorbeeld

Waar: Amsterdam, Nederland
Startdatum: 2018
Status: actief
Begunstigden: Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijv. personen met een verstandelijke en/of leerstoornis; NEET's; mensen die al lang werkloos zijn; vluchtelingen/asielzoekers)
Gefinancierd door: Perspectief op Werk (Werkspectieven)

 

OVERZICHT VAN HET PRAKTIJKVOORBEELD

De pilot MBO Praktijkleren is een samenwerking tussen mbo-instellingen, conventionele bedrijven, gemeente Amsterdam, sociale ondernemingen en het UWV. Het doel is om werknemers met ondersteuningsbehoeften de mogelijkheid te bieden om professionele vaardigheden op de werkplek te leren. In de groeiende sectoren techniek, horeca, tuinieren/groenvoorziening en zorg wordt op een zeer laagdrempelige manier een startkwalificatie behaald. De vaardigheden worden erkend door het MBO en beloond met een praktijkcertificaat.

Een van de bedrijven die dit soort leerwerkplekken aanbieden is Roetz Bikes, een sociale onderneming die zich richt op arbeidsparticipatie en circulaire economie. Om dit te bereiken, hergebruikt en recyclet het bedrijf oude fietsen door werknemers met ondersteuningsbehoeften in dienst te nemen en ze op te leiden. In de fietsenfabriek leren en werken mensen in een veilige omgeving. Het doel van de pilot praktijkleren is het creëren van perspectief en loonwaarde voor werknemers met ondersteuningsbehoeften met als doel hen een betaalde functie in fietsservice of daarbuiten te bieden.

In 2020 hebben 79 mensen een leertraject gevolgd bij Roetz Bikes.

DE METHODOLOGISCHE AANPAK

Het praktijkvoorbeeld wordt aangeboden als educatief traject. De behoeften van elke medewerker worden geëvalueerd in het kader van een persoonlijk ontwikkelingsplan op basis waarvan de opleiding op de werkplek op maat wordt gemaakt. De voortgang wordt bewaakt door de jobcoaches en de dagelijkse begeleiding wordt gedaan door de teamleider op de werkplaats. Doorgaans duurt een leertraject bij Roetz Fair Factory zes maanden, bij een 32 urige werkweek. Dit kan worden aangepast aan de behoeften van elke deelnemer. Na het traject kan de opgeleide persoon aan de slag bij een potentiële werkgever (meestal een fietsenmaker), waar hij/zij een proeftijd heeft van 2 maanden. In die periode wordt beoordeeld of dergelijk werk kan leiden tot een langdurig dienstverband.

TYPE ONTWIKKELDE VAARDIGHEDEN

Deelnemers worden opgeleid tot ervaren fietsmonteurs. Zowel zachte als technische vaardigheden worden ontwikkeld.

HET INNOVATIEVE ASPECT

De pilot is innovatief te noemen vanwege de inspanningen van alle stakeholders. De praktijk is erop gericht de inzetbaarheid (met ondersteuning) van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te verbeteren door hen de mogelijkheid te bieden een praktijkcertificaat te behalen. Pilot MBO dicht een gat in het Nederlandse onderwijssysteem en weet een doelgroep te bereiken die anders buiten het onderwijs zou zijn gevallen. Door de focus op individuele behoeften biedt de pilot een laagdrempelige leermethode voor een grote en diverse groep mensen.

IMPACT & DUURZAAMHEID

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en in kwetsbare posities die deelnemen aan de opleiding kunnen vertrouwen en ervaring opdoen om actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Uit een jaarlijks impactonderzoek van Roetz blijkt dat medewerkers zeer tevreden zijn over de training. Ze zijn meer zelfverzekerd voelen en kunnen steeds beter zelfstandig werken. Dankzij dit praktijkvoorbeeld nemen ook hun technische kennis en productiviteit toe.

Om de duurzaamheid de komende jaren te garanderen, kan de pilot rekenen op financiering vanuit het initiatief Perspectief op Werk. Voor dit initiatief heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2 miljoen euro per aangewezen regio beschikbaar gesteld. De financiering omvat drie elementen: financiering voor het educatieve aspect, financiering voor de ondersteuning op de werkplek en financiering voor het projectmanagement van het praktijkvoorbeeld. De gemeente en het UWV zijn belangrijke partners in de financiering van het projectmanagement en het educatieve aspect. Bovendien zijn alle stakeholders het erover eens dat de kosten van de begeleiding op de werkvloer niet de exclusieve verantwoordelijkheid van de werkgevers mogen worden, aangezien dit de bereidheid van werkgevers om deel te nemen in gevaar zou kunnen brengen. Daarom wordt er op landelijk niveau gewerkt aan subsidiëring om deze praktijkverklaringen te koppelen aan bestaande beroepsonderwijsfinanciering.

Contact

info@roetz-bikes.com
www.roetz-bikes.com/nl_NL/ourstory


De Europese Commissie steunt de productie van deze publicatie. Dit houdt echter geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk gebruik van de informatie in deze publicatie.


Het B-WISE project (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises, blauwdruk voor sectorale samenwerking inzake vaardigheden van sociale ondernemingen voor arbeidsintegratie) is een Erasmus+ project dat gecoördineerd wordt door EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) met de steun van ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises).