Pilot MBO Praktijkleren – ROETZ BIKES

Pilot MBO Praktijkleren – ROETZ BIKES

06-05-2022

O praksi

Kje : Amsterdam, Nizozemska
Začetek : 2018
Deležniki: Ljudje s težavami pri zaposlovanju
Razvijalec: Perspectief op Werk (Job Perspectives)

 

PREGLED PRAKSE

Pilotni MBO Praktijkleren, Praktično učenje, je sodelovanje med poklicnimi ustanovami (MBO), podjetji, občino Amsterdam, zaščitenimi delavnicami in UWV (nizozemsko agencijo za zavarovanje zaposlenih). Cilj je prikrajšanim delavcem ponuditi možnost učenja poklicnih veščin na delovnem mestu. Ljudem je zagotovljen zelo dostopen način za pridobitev osnovne kvalifikacije v rastočih sektorjih tehnologije, gostinstva, vrtnarjenja/urejanja okolice in zdravstvenega varstva. Spretnosti priznava MBO in jih nagradi s praktično izjavo.

Eno od podjetij, ki ponuja te vrste vajeništva, je Roetz Bikes. Roetz Bikes je socialno podjetje, ki se osredotoča na sodelovanje in krožno gospodarstvo. Da bi to dosegli, podjetje ponovno uporablja in reciklira stara kolesa z zaposlovanjem in usposabljanjem prikrajšanih delavcev. V tovarni koles se ljudje učijo in delajo v varnem okolju. Cilj pilotnega projekta praktičnega učenja je ustvariti perspektivo in vrednost plače za prikrajšane delavce, da bi jim ponudili (plačano) delovno mesto v kolesarskem servisu ali drugje.

Leta 2020 je 79 ljudi sledilo učni poti pri Roetz Bikes.

METODOLOŠKI PRISTOP

Praksa se izvaja kot izobraževalna pot. Potrebe vsakega zaposlenega so ovrednotene v okviru načrta osebnega razvoja, na podlagi katerega se prilagodi usposabljanje na delovnem mestu. Napredek spremljajo delovni trenerji, dnevni nadzor pa izvaja vodja delavnice. Običajno učna pot v tovarni Roetz Fair Factory traja šest mesecev, ko delamo 32 ur na teden. To je mogoče prilagoditi glede na potrebe posameznega udeleženca. Po opravljeni trajektoriji lahko usposobljena oseba začne delati pri potencialnem delodajalcu (običajno kolesarskem podjetju), kjer ima 2-mesečno poskusno dobo. V tem obdobju se opravi presoja, ali je s takim delom možna dolgoročna zaposlitev.

TIPI RAZVITIH SPRETNOSTI

Udeleženci se usposabljajo za izkušenega kolesarskega mehanika. Razvijajo se mehke in tehnične veščine.

INOVATIVNI ASPEKT

Pilot lahko štejemo za inovativnega zaradi prizadevanj vseh deležnikov. Praksa izboljšuje zaposljivost (s pomočjo) ljudi z večjo oddaljenostjo od trga dela, ki jim ponuja možnost pridobitve certifikata o praktičnih spretnostih. Pilotni MBO odpravlja vrzel v nizozemskem izobraževalnem sistemu in lahko doseže ciljno skupino, ki bi sicer bila izključena iz izobraževalnega sistema. Zaradi osredotočenosti na individualne potrebe ponuja dostopno učno metodo za veliko in raznoliko skupino ljudi.

UČINEK IN TRAJNOST

Osebe z distanco do trga dela in v ranljivem položaju, ki se udeležujejo usposabljanja, lahko pridobijo samozavest in izkušnje za aktivno vključevanje v delovno silo. Glede na letno raziskavo vpliva, ki jo je izvedel Roetz, so zaposleni zelo zadovoljni z usposabljanjem in se počutijo bolj samozavestni ter vse bolj sposobni samostojnega dela. Zahvaljujoč praksi se je povečalo tudi njihovo tehnično znanje in produktivnost.

Za zagotovitev njegove trajnosti v naslednjih letih lahko pilot računa na financiranje podjetja Perspectief op Werk. Občina in Nizozemska agencija za zavarovanje zaposlenih (UWV) sta ključna partnerja pri zagotavljanju financiranja vodenja projekta in izobraževalnega vidika prakse. Poleg tega se vsi deležniki strinjajo, da stroški podpore na delovnem mestu ne bi smeli postati izključna odgovornost delodajalcev, saj bi to lahko ogrozilo

pripravljenost delodajalcev za sodelovanje. Zato si na nacionalni ravni prizadevajo za subvencioniranje, da bi te sheme praktičnih izjav povezali z obstoječim financiranjem poklicnega izobraževanja.

 

Kontakti
info@roetz-bikes.com
www.roetz-bikes.com/nl_NL/ourstory


Podpora Evropske komisije te publikacije ne pomeni strinjanja ali podpore njene vsebine. Vsebina publikacije odraža izključno mnenja avtorjev. Komisija ni odgovorna za uporabo informacij v tej publikaciji v kakršnikoli obliki.


Projekt B-WISE, Načrt za Sektorsko sodelovanje pri spretnostih v socialnih podjetjih za delovno usposabljanje je Erasmus+ projekt, ki ga koordinirata EASPD s podporo ENSIE.