Program pilot de ucenicie la ROETZ BIKES

Program pilot de ucenicie la ROETZ BIKES

06-05-2022

Despre practică

Localizare: Amsterdam, Olanda 
Dată început: 2018
Beneficiari: People with a distance to the labour market (e.g. persons with intellectual and/or learning disabilities; NEETs; people who have been unemployed for a long time; refugees/ asylum seekers)
Finanțare: Perspectief op Werk (Job Perspectives)

 

PREZENTARE GENERALĂ A PRACTICII

Programul pilot de ucenicie este o colaborare între învățământul profesional secundar (MBO), companii, municipalitatea din Amsterdam, ateliere protejate și UWV (Agenția Olandeză de Asigurare a Angajaților). Scopul este de a oferi lucrătorilor defavorizați oportunitatea de a învăța abilități profesionale la locul de muncă. Oamenilor li se oferă o modalitate foarte accesibilă de a obține o calificare de bază în sectoare din domeniul tehnologiei, ospitalității, grădinărit/amenajare a teritoriului și asistență medicală. Abilitățile sunt recunoscute de învățământul profesional secundar și sunt recompensate cu un certificat.

Una dintre companiile care oferă aceste tipuri de ucenicie este Roetz Bikes. Roetz Bikes este o întreprindere socială care se concentrează pe participare și pe economia circulară. Pentru a realiza acest lucru, compania reutilizează și reciclează bicicletele vechi prin angajarea și formarea lucrătorilor defavorizați. La fabrica de biciclete oamenii învață și lucrează într-un mediu sigur. Obiectivul programului pilot de învățare practică este de a crea oportunități și valoare salarială pentru lucrătorii defavorizați, cu scopul de a le oferi un post (plătit) în serviciul de reparare a  bicicletelor și nu numai.

În 2020, 79 de persoane au parcurs un program de învățare la Roetz Bikes.

ABORDAREA METODOLOGICĂ

Practica este oferită sub forma unui contract de ucenicie. Nevoile fiecărui angajat sunt evaluate în cadrul unui plan de dezvoltare personală pe baza căruia este adaptată pregătirea la locul de muncă. Progresul este monitorizat de formator, iar supravegherea zilnică este realizată de managerul atelierului. De obicei, o programul de ucenicie la Roetz Fair Factory are o durată de șase luni, 32 de ore pe săptămână. Acesta poate fi ajustat în funcție de nevoile fiecărui participant. După perioada de ucenicie, persoana instruită poate începe să lucreze la un potențial angajator (de obicei o firmă de biciclete), unde are o perioadă de probă de 2 luni. În această perioadă, se evaluează dacă o astfel de muncă poate duce la angajare pe termen lung.

TIPURI DE ABILITĂȚI DEZVOLTATE

Participanții sunt instruiți pentru a deveni mecanici de biciclete cu experiență. Sunt dezvoltate atât abilitățile soft, cât și cele tehnice.

ASPECTUL INOVATOR

Programul pilot poate fi considerat inovator datorită eforturilor depuse de către toate părțile interesate. Practica a îmbunătățit capacitatea de angajare (asistată) a persoanelor greu angajabile, oferindu-le oportunitatea de a obține un certificat de competențe practice. Acest program remediază un decalaj în sistemul educațional olandez și poate ajunge la un grup țintă care altfel ar fi fost lăsat în afara sistemului educațional. Datorită concentrării pe nevoile individuale, oferă o metodă de învățare accesibilă pentru un grup mare și divers de oameni.

IMPACT & SUSTENABILITATE

Persoanele greu angajabile și din grupuri vulnerabile care participă la formare pot câștiga încrederea și experiența pentru a participa activ la forța de muncă. Conform unei cercetări anuale de impact realizată de Roetz, angajații sunt foarte mulțumiți de formare și simt că sunt mai încrezători și din ce în ce mai capabili să lucreze independent. Datorită practicii, cunoștințele lor tehnice și productivitatea au crescut, de asemenea.

Pentru a-și garanta sustenabilitatea în următorii ani, programul pilot se bazează pe finanțare oferită de Perspectief op Werk. Municipalitatea și Agenția Olandeză de Asigurare a Angajaților (UWV) sunt parteneri cheie în asigurarea finanțării managementului proiectului și a aspectului educațional al practicii. În plus, toate părțile interesate sunt de acord cu faptul că costurile cu suportul la locul de muncă nu ar trebui să devină responsabilitatea exclusivă a angajatorilor, deoarece acest lucru ar putea pune în pericol dorința angajatorilor de a participa. Prin urmare, la nivel național, aceștia lucrează la subvenționare pentru a cupla aceste programe la finanțările existente pentru școlile profesionale.

 

Date de contact

info@roetz-bikes.com
www.roetz-bikes.com/nl_NL/ourstory


Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.


Proiectul B-WISE, Plan pentru Cooperare Sectorială în domeniul Abilităților în Întreprinderile Sociale de Inserție (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises), este un proiect Erasmus + coordonat de EASPD cu sprijinul ENSIE.