ABZ*Digi-Cafés

ABZ*Digi-Cafés

06-05-2022

Over het praktijkvoorbeeld

Waar: Wenen, Neder-Oostenrijk, Burgenland, Vorarlberg
Startdatum: augustus 2020
Status: Digi-cafés zijn geïmplementeerd en afgerond, maar de praktijk kan steeds worden herhaald elke keer wanneer er nieuwe trainingsbehoeften ontstaan
Begunstigden: Alle medewerkers van ABZ*AUSTRIA + cursisten en vrouwen in de begeleidingsdienst van ABZ*
Gefinancierd door: eigen middelen van ABZ*AUSTRIA (verkregen via projectopdrachten)

 

OVERZICHT VAN HET PRAKTIJKVOORBEELD

ABZ*AUSTRIA is een non-profit vrouwenorganisatie die zich sinds de oprichting in 1992 inzet voor de bevordering van de gelijkheid van mannen en vrouwen op de Oostenrijkse arbeidsmarkt. De praktijk van ABZ*Digi-Cafés is ontwikkeld om in te spelen op de gewijzigde omstandigheden als gevolg van de Covid-19-situatie en de daaruit voortvloeiende sterke focus op digitalisering op het werk. De organisatie besloot in 2020 een intern opleidingsinitiatief voor digitalisering te lanceren om ervoor te zorgen dat alle medewerkers gebruik konden maken van de nieuwe digitale tools voor onderwijs op afstand en begeleiding op afstand die beschikbaar werden gesteld. Het belangrijkste onderdeel van de training waren de ABZ*Digi-Cafés, waar medewerkers toegang kregen tot specifieke, ongecompliceerde en gratis trainingen en peer-to-peer uitwisseling over digitale tools. Het idee was om ervoor te zorgen dat geen enkele medewerker die de tool nog niet kende, het zelf en helemaal alleen moest leren.

Ruim 80 medewerkers van ABZ* waren actief betrokken bij de Digi-Cafés en alle 170 medewerkers hebben toegang tot de opnames.

DE METHODOLOGISCHE AANPAK

De wens om te discussiëren en te leren over een digitale tool komt voort uit de dagelijkse praktijk in cursussen of in advisering.

De gebruiksfrequentie van alle digitale tools wordt in het kader van de individuele projecten in kaart gebracht en vervolgens gecommuniceerd naar de Digi-Team-leden.

Bij elke training is de ABZ*Digitalisation Officer verantwoordelijk voor de afstemming van de thema's, host en data en voor het versturen van de uitnodiging en documentatie naar het ABZ*Digi-Café. Medewerkers kunnen vervolgens beslissen of de gepresenteerde digitale tool voor hen interessant is en of ze aan de training willen deelnemen. Tijdens het Digi-Café, dat doorgaans 30-60 minuten duurt, worden digitale tools uitgelegd en worden de eerste stappen uitgeprobeerd. Alle informatie en links naar de gepresenteerde tool, evenals de video-opname van het invoergedeelte van het ABZ*Digi-Café, worden ter beschikking gesteld aan alle medewerkers zodat ze er op elk moment toegang toe hebben. Bovendien kunnen ABZ*-medewerkers via een Digi-Café-Padlet altijd informatie uitwisselen en collega's nieuwe vragen stellen, die beantwoord worden door ervaren gebruikers van de betreffende digitale tool. Na de training gebruiken de medewerkers van ABZ* de nieuwe digitale tools in de ABZ* cursussen en in de begeleiding, trainen ze de deelnemers in het gebruik van deze tools en breiden ze de gebruiksmogelijkheden uit via hun applicaties. Als er verdere mogelijkheden worden gevonden om een ​​digitale tool in te zetten, kunnen de medewerkers dit op hun beurt via ABZ*Padlet voor het Digi-Café aan hun collega's doorgeven.

Alle medewerkers geven regelmatig feedback over hun gebruik van de digitale tools. Als er in een project meer verdieping nodig is over een specifieke tool, kunnen de Digiteamleden deze training geven.

Sinds 2021 vinden de ABZ*Digi-Cafés elke twee maanden plaats.

TYPE ONTWIKKELDE VAARDIGHEDEN

Medewerkers van ABZ*Digi-Café worden getraind in het gebruik van specifieke digitale tools. Geselecteerde voorbeelden van tools die tot nu toe zijn besproken, zijn Trello, Edupad, Cryptpad, Scrumblr, Flinga, Mindmeister, Oncoo, Padlet, Easyfeedback en Loom.

HET INNOVATIEVE ASPECT

Het innovatieve aspect van het ABZ*Digi-Café zit in de uitwisseling van alle medewerkers via Zoom, waardoor alle collega's in alle deelstaten kunnen deelnemen. Ook de ontspannen sfeer in het Digi-Café, dat zich niet hoeft te houden aan de richtlijnen van een cursusrooster, draagt er aan bij dat veel medewerkers de Digi-Cafés gebruiken voor bijscholing. Door de opname beschikbaar te stellen aan alle collega's, kunnen ook degenen die verhinderd zijn door afspraken ten tijde van het Digi-Café kennis nemen van de inhoud van de training. Hun opmerkingen en suggesties kunnen op hun beurt later worden gelezen via onze Digi-Café-Padlet.

Daarnaast heeft ABZ*AUSTRIA, als non-profit organisatie, weinig tot geen budget voor grootschalige trainingen en is de gekozen vorm van peer-to-peer training kosteneffectief.

IMPACT & DUURZAAMHEID

Het vermogen om digitale tools te gebruiken en door te geven hoe deze te gebruiken, is toegenomen. Drempels bij het gebruik van digitale hulpmiddelen worden verlaagd. Bovendien worden bij face-to-face trainingen nog steeds digitale tools ingezet om digitalisering dichter bij de cursisten van de projecten te brengen. Ook wordt er voortdurend op toegezien dat de nieuw opgedane kennis door alle medewerkers van ABZ* wordt onderhouden.

De duurzaamheid van de Digi-Cafés wordt in stand gehouden door regelmatig gebruik van de digitale tools. De leden van het Digi-Team kijken altijd naar verdere mogelijke toepassingen van de tools, blijven hierover feedback verzamelen van collega's en inventariseren de behoefte aan verdere digitale tools in de projecten.

Ook het beveiligen van de data en daarmee het behouden van de kennis van de experts speelt een belangrijke rol bij duurzaamheid. Kennis moet snel toegankelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn om door elke collega gemakkelijk te kunnen worden gebruikt.

Bovendien, aangezien er geen reistijd vereist is om deel te nemen aan een Digi-Café, is de praktijk ook vanuit ecologisch oogpunt duurzaam.

Tenslotte zijn Digi-Cafés, vanwege de lage kosten voor het implementeren van het trainingsprogramma en de hoge toegevoegde waarde voor de medewerkers, ook economisch duurzaam.

 

Contact

   Daniela Schallert
abz-austria@abz-austria.at
www.abzaustria.at


De Europese Commissie steunt de productie van deze publicatie. Dit houdt echter geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk gebruik van de informatie in deze publicatie.


Het B-WISE project (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises, blauwdruk voor sectorale samenwerking inzake vaardigheden van sociale ondernemingen voor arbeidsintegratie) is een Erasmus+ project dat gecoördineerd wordt door EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) met de steun van ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises).