ABZ*Digi-Cafés

ABZ*Digi-Cafés

06-05-2022

O praksi

Gdje: Beč, Donja Austrija, Burgenland, Vorarlberg
Početak: kolovoz 2020 godine
Status: Digi cafès su implementirani i finalizirani, no praksa se može ponoviti svaki put kada se pojave nove potrebe za obukom
Beneficiaries: Svi djelatnici ABZ*AUSTRIA + polaznici tečaja i žene u ABZ* savjetovalištu
Financiranje: Vlastita sredstva ABZ*AUSTRIA (dobivena kroz projektne zadatke)

 

PREGLED PRAKSE

ABZ*AUSTRIA je neprofitna ženska organizacija koja je od svog osnivanja 1992. godine posvećena pomicanju ravnopravnosti muškaraca i žena na austrijskom tržištu rada. Praksa ABZ*Digi-Cafésa razvijena je kako bi odgovorilo na promijenjene uvjete zbog Covid-19 situacije koja je rezultirala snažnim fokusom na digitalizaciju rada. Organizacija je odlučila pokrenuti inicijativu interne obuke o digitalizaciji 2020. godine kako bi osigurala da svi zaposlenici mogu koristiti nove digitalne alate za učenje i savjetovanje na daljinu koji su stavljeni na raspolaganje. Najvažniji dio edukacije činili su ABZ*Digi-Cafés tijekom kojih su zaposlenici mogli imati pristup specifičnoj, jednostavnoj i besplatnoj edukaciji te međusobnoj razmjeni digitalnih alata. Ideja je bila osigurati da niti jedna zaposlenica koja još ne poznaje alat ne mora sama naučiti.

Preko 80 djelatnika ABZ*a je aktivno bilo uključeno u Digi-Cafés, a svih 170 zaposlenika ima pristup snimkama.

METODOLOŠKI PRISTUP

Želja za raspravom i učenjem o digitalnom alatu dolazi iz svakodnevne prakse na tečajevima ili u savjetovanju.

Učestalost korištenja svih digitalnih alata ispituje se u okviru pojedinačnih projekata, a zatim se komunicira s članovima Digi-Team-a.

Za svaki trening službenik za digitalizaciju ABZ*a odgovoran je za koordinaciju tema, domaćina i termina te slanje poziva i dokumentacije u ABZ*Digi-Café. Zaposlenici tada mogu odlučiti da li ih predstavljeni digitalni alat interesira i žele li sudjelovati u edukaciji. Tijekom Digi-Caféa, koji obično traje 30-60 minuta, objašnjavaju se digitalni alati i isprobavaju se prvi koraci. Sve informacije i poveznice na predstavljeni alat, kao i video snimka edukacije ABZ*Digi-Caféa, dostupni su svim zaposlenicima kako bi im u svakom trenutku mogli pristupiti. Štoviše, putem Digi-Café-Padleta zaposlenici ABZ* uvijek mogu razmjenjivati ​​informacije i postavljati nova pitanja kolegama, na koja odgovaraju iskusni korisnici dotičnog digitalnog alata. Nakon edukacije zaposlenici ABZ*a koriste nove digitalne alate na ABZ*  tečajevima te u savjetovanju. Oni obučavaju polaznike u korištenju ovih alata i proširuju moguću upotrebu kroz njihovo korištenje. Ako se pronađu daljnje mogućnosti korištenja digitalnog alata, zaposlenici to svojim kolegama mogu prenijeti putem ABZ*Padleta za Digi-Café.

Svi članovi osoblja redovito daju povratne informacije o korištenju digitalnih alata. Ako je u projektu potrebna detaljnija obuka o određenom alatu, članovi Digi tima mogu pružiti ovu obuku.

Od 2021. godine ABZ*Digi-Cafés se održavaju svaka dva mjeseca.

VRSTA RAZVIJENIH VJEŠTINA

Djelatnici ABZ*Digi-Caféa educirani su za korištenje određenih digitalnih alata. Odabrani primjeri alata o kojima se do sada raspravljalo uključuju Trello, Edupad, Cryptpad, Scrumblr, Flinga, Mindmeister, Oncoo, Padlet, Easyfeedback i Loom.

INOVATIVNI ASPEKT

Inovativni aspekt ABZ*Digi-Caféa je u razmjeni svih zaposlenika putem Zooma, što omogućuje sudjelovanje svim kolegama u svim saveznim državama. Opuštena atmosfera u Digi-Caféu, koji se ne mora pridržavati smjernica rasporeda tečajeva, također pridonosi tome da mnogi zaposlenici Digi-Cafée koriste za daljnje usavršavanje. Stavljajući snimku na raspolaganje svim kolegama, o sadržaju edukacije mogu se upoznati i oni koji su spriječeni u terminima održavanja Digi-Caféa. Njihovi komentari i prijedlozi mogu se kasnije pročitati putem Digi-Café-Padleta.

Osim toga, kao neprofitna organizacija, ABZ*AUSTRIA ima mali ili nikakav proračun za šire obuke, i stoga je odabrani oblik peer-to-peer obuke isplativ.

UČINAK I ODRŽIVOST

Povećala se sposobnost korištenja digitalnih alata i prenošenja načina na koji se oni koriste. Pragovi inhibicije u korištenju digitalnih alata su smanjeni. Štoviše, digitalni alati se i dalje koriste u osposobljavanju licem u lice kako bi se digitalizacija približila polaznicima tečajeva u projektima. Također, stalno se vodi računa da novostečeno znanje održavaju svi djelatnici ABZ*.

 

Održivost Digi-Caféa održava se redovitim korištenjem digitalnih alata. Članovi Digi-Teama uvijek istražuju daljnje moguće uporabe alata, nastavljaju prikupljati povratne informacije o tome od kolega i ispituju potrebe za daljnjim digitalnim alatima u projektima.

Osiguravanje podataka, a time i zadržavanje znanja stručnjaka također igra važnu ulogu u održivosti. Znanje treba biti brzo dostupno i lako razumljivo kako bi ga svaki kolega lako koristio.

Nadalje, budući da za sudjelovanje u Digi-Caféu nije potrebno putovanje, praksa je održiva i iz ekološke perspektive.

Konačno, zbog niske cijene provedbe programa obuke i visoke dodane vrijednosti za zaposlenike, Digi-Cafés su i ekonomski održivi.

Kontakti
Daniela Schallert
abz-austria@abz-austria.at
www.abzaustria.at


Podrška Europske komisije za izradu ove web stranice ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stajališta autora, te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje se u njoj nalaze."


Projekt B-WISE, Nacrt za sektorsku suradnju o vještinama u društvenim poduzećima za integraciju rada, projekt je Erasmus + koji koordinira EASPD uz potporu ENSIE-a.