ABZ*Digi-Cafés

ABZ*Digi-Cafés

06-05-2022

O praksi 

Kje: Dunaj, Avstrija, Burgenland, Vorarlberg
Začetek: 4 Avgust 2020
Deležniki: Zaposleni ABZ*AUSTRIA in uporabniki storitev
Financira: lastna sredstva (tudi projektna)

 

PREGLED PRAKSE

ABZ*AUSTRIA je neprofitna ženska organizacija, ki se že od ustanovitve leta 1992 zavzema za enakost moških in žensk na avstrijskem trgu dela. Praksa ABZ* Digi-Cafés je bila razvita kot odziv na spremenjenih okvirnih pogojev zaradi covid situacije in posledično močne osredotočenosti na digitalizacijo pri delu. Organizacija se je odločila, da bo leta 2020 začela ofenzivo internega usposabljanja za digitalizacijo, da bi zagotovila, da bodo vsi zaposleni lahko uporabljali nova digitalna orodja za učenje na daljavo in svetovanje na daljavo, ki so bila na voljo. Najpomembnejši del usposabljanja so bile ABZ*Digi-Cafés, v katerih so imeli zaposleni dostop do specifičnih, nezapletenih in brezplačnih izobraževanj ter medsebojne izmenjave o digitalnih orodjih. Ideja je bila zagotoviti, da se nobenemu zaposlenemu, ki še ne pozna orodja, tega orodja ne bi bilo treba naučiti sam.

Več kot 80 zaposlenih v ABZ* je bilo aktivno vključenih v Digi-Caféje, vseh 170 zaposlenih pa ima dostop do posnetkov. Več kot 8000 udeleženk tečajev in svetovalk se je lahko od svojih trenerjev in svetovalcev naučilo uporabljati digitalna orodja, ki jih zdaj lahko uporabljajo v poklicnem in zasebnem življenju.

METODOLOŠKI PRISTOP

Željo po razpravi in spoznavanju digitalnega orodja črpajo iz vsakdanje prakse na tečajih ali svetovanju.

Pogostost uporabe vseh digitalnih orodij se preverja v okviru posameznih projektov in se nato posreduje članom Digi-Teama.

Za vsako izobraževanje je odgovoren ABZ*Digitalisation Officer za koordinacijo tem, gostiteljev in datumov ter pošiljanje vabila in dokumentacije v ABZ* Digi-Café. Zaposleni se nato lahko odločijo, ali jih predstavljeno digitalno orodje zanima in ali se želijo udeležiti usposabljanja. V Digi-Caféju, ki običajno traja 30 - 60 minut, se razložijo digitalna orodja in preizkusijo prvi koraki. Vse informacije in povezave do predstavljenega orodja ter video posnetek vhodnega dela ABZ*Digi-Café so na voljo vsem zaposlenim, tako da imajo dostop do njih kadarkoli. Poleg tega si lahko prek Digi-Café-Padleta zaposleni v ABZ* vedno izmenjujejo informacije in kolegom postavljajo nova vprašanja, na katera odgovarjajo izkušeni uporabniki posameznega digitalnega orodja. Po izobraževanju zaposleni v ABZ* uporabljajo nova digitalna orodja na tečajih ABZ* in pri svetovanju udeležence usposabljajo za uporabo teh orodij in preko njihovih aplikacij širijo možnosti uporabe. Če se najdejo dodatne možnosti za uporabo digitalnega orodja, lahko zaposleni to sporočijo svojim sodelavcem prek ABZ*Padleta za Digi-Café.

Vsi člani osebja dajejo redne povratne informacije o svoji uporabi digitalnih orodij. Če je v projektu potrebno bolj poglobljeno usposabljanje o določenem orodju, lahko člani ekipe Digi Team zagotovijo to usposabljanje.

Od leta 2021 ABZ*Digi-Cafés potekajo vsaka dva meseca.

RAZVITE SPRETNOSTI

Zaposleni v ABZ*Digi-Café so usposobljeni za uporabo določenih digitalnih orodij. Izbrani primeri orodij, o katerih smo do sedaj razpravljali, so: Trello, Edupad, Cryptpad, Scrumblr, Flinga, Mindmeister, Oncoo, Padlet, Easyfeedback, Loom in mnoga druga.

INNOVATIVNI ASPEKT

Inovativnost ABZ*Digi-Café je v izmenjavi vseh sodelavk preko Zooma, ki omogoča sodelovanje vsem sodelavkam v vseh zveznih deželah. Sproščeno vzdušje v Digi-Caféju, ki se mu ni treba držati smernic urnika tečaja, prispeva tudi k temu, da veliko zaposlenih uporablja Digi-Café za dodatno izobraževanje. S tem, ko je posnetek na voljo vsem sodelavcem, se lahko z vsebino izobraževanja seznanijo tudi tisti, ki so zaradi terminov v času Digi-Caféja zadržani. Njihove pripombe in predloge lahko kasneje preberete prek našega Digi-Café-Padleta.

Poleg tega ima ABZ*AUSTRIA kot neprofitna organizacija malo ali nič proračuna za obsežno usposabljanje, izbrana oblika medsebojnega usposabljanja pa je stroškovno učinkovita. 

UČINEK IN TRAJNOST

Sposobnost uporabe digitalnih orodij in prenosa njihove uporabe se je povečala. Zavorni pragi pri uporabi digitalnih orodij so znižani. Poleg tega se digitalna orodja še naprej uporabljajo v izobraževanju iz oči v oči, da bi digitalizacijo približali udeležencem tečajev v projektih. Prav tako je ves čas poskrbljeno za vzdrževanje novo pridobljenega znanja s strani vseh sodelavcev ABZ*.

Trajnost Digi-Cafés se ohranja z redno uporabo digitalnih orodij. Člani ekipe Digi-Team vedno preučujejo nadaljnje možne uporabe orodij, nadaljujejo z zbiranjem povratnih informacij o tem od kolegov in pregledujejo potrebe po nadaljnjih digitalnih orodjih v projektih.

Pomembno vlogo pri trajnosti ima tudi varovanje podatkov in s tem ohranjanje znanja strokovnjakov. Znanje mora biti hitro dostopno in lahko razumljivo, da ga lahko uporablja vsak sodelavec.

Poleg tega, ker za sodelovanje v Digi-Caféju ni potrebno potovanje, je praksa trajnostna tudi z ekološkega vidika.

Ne nazadnje so Digi-Caféji zaradi nizkih stroškov izvajanja izobraževalnega programa in visoke dodane vrednosti za zaposlene tudi ekonomsko vzdržni.

 

Kontakti
Daniela Schallert
abzaustria@abzaustria.at
www.abzaustria.at


Podpora Evropske komisije te publikacije ne pomeni strinjanja ali podpore njene vsebine. Vsebina publikacije odraža izključno mnenja avtorjev. Komisija ni odgovorna za uporabo informacij v tej publikaciji v kakršnikoli obliki.


Projekt B-WISE, Načrt za Sektorsko sodelovanje pri spretnostih v socialnih podjetjih za delovno usposabljanje je Erasmus+ projekt, ki ga koordinirata EASPD s podporo ENSIE.