B-WISE General Assembly Meeting

B-WISE General Assembly Meeting

27-06-2023

B-WISE project partners met this Monday and Tuesday online for the General Assembly. Fruitful echanges about next steps of the project, mainly about T3.3 Training Curricula for the WISEs sector, T3.4 Tutorial toolkits for teachers and trainers, WP4: Pilot Implementation in 13 countries (T4.1) and WP6: Sectoral Skills Strategy (Blueprint) for WISEs sector took place


De Europese Commissie steunt de productie van deze publicatie. Dit houdt echter geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk gebruik van de informatie in deze publicatie.


Het B-WISE project (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises, blauwdruk voor sectorale samenwerking inzake vaardigheden van sociale ondernemingen voor arbeidsintegratie) is een Erasmus+ project dat gecoördineerd wordt door EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) met de steun van ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises).