B-WISE General Assembly Meeting

B-WISE General Assembly Meeting

27-06-2023

B-WISE project partners met this Monday and Tuesday online for the General Assembly. Fruitful echanges about next steps of the project, mainly about T3.3 Training Curricula for the WISEs sector, T3.4 Tutorial toolkits for teachers and trainers, WP4: Pilot Implementation in 13 countries (T4.1) and WP6: Sectoral Skills Strategy (Blueprint) for WISEs sector took place. 


Podpora Evropske komisije te publikacije ne pomeni strinjanja ali podpore njene vsebine. Vsebina publikacije odraža izključno mnenja avtorjev. Komisija ni odgovorna za uporabo informacij v tej publikaciji v kakršnikoli obliki.


Projekt B-WISE, Načrt za Sektorsko sodelovanje pri spretnostih v socialnih podjetjih za delovno usposabljanje je Erasmus+ projekt, ki ga koordinirata EASPD s podporo ENSIE.