B-WISE General Assembly Meeting

B-WISE General Assembly Meeting

27-06-2023

B-WISE project partners met this Monday and Tuesday online for the General Assembly. Fruitful echanges about next steps of the project, mainly about T3.3 Training Curricula for the WISEs sector, T3.4 Tutorial toolkits for teachers and trainers, WP4: Pilot Implementation in 13 countries (T4.1) and WP6: Sectoral Skills Strategy (Blueprint) for WISEs sector took place. 


Podrška Europske komisije za izradu ove web stranice ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stajališta autora, te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje se u njoj nalaze."


Projekt B-WISE, Nacrt za sektorsku suradnju o vještinama u društvenim poduzećima za integraciju rada, projekt je Erasmus + koji koordinira EASPD uz potporu ENSIE-a.