B-WISE General Assembly Meeting

B-WISE General Assembly Meeting

27-06-2023

B-WISE project partners met this Monday and Tuesday online for the General Assembly. Fruitful echanges about next steps of the project, mainly about T3.3 Training Curricula for the WISEs sector, T3.4 Tutorial toolkits for teachers and trainers, WP4: Pilot Implementation in 13 countries (T4.1) and WP6: Sectoral Skills Strategy (Blueprint) for WISEs sector took place. 


Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu


Projekts B-WISE (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises) ir Erasmus + projekts, ko koordinē EASPD ar ENSIE atbalstu.