Prva aktivnost B-WISE-a: mapiranje WISE-a u Europi!

Prva aktivnost B-WISE-a: mapiranje WISE-a u Europi!

22-07-2021

Prva aktivnost započeta u okviru projekta B-WISE je mapiranje europskih WISE-ova, koje je napravio EURICSE!

Među mnoštvom aktivnosti koje podupiru socijalna poduzeća, najraširenija je integracija radnika s potrebama potpore. Tržište rada doista je daleko od savršenog. S jedne strane postoje kvalificirani i obučeni tražitelji zaposlenja koji obično imaju dobre izglede za karijeru; na suprotnoj strani su radnici koje je teško zaposliti i kojima prijeti isključenost s tržišta rada. Socijalna poduzeća za radnu integraciju (WISE) pojavila su se kao reakcija na neadekvatnost tradicionalnih politika zapošljavanja da osiguraju potpunu integraciju radnika u nepovoljnom položaju. Prednosti WISE -a proizlaze iz njihove ekspertize koju su stekli radeći s radnicima s potrebama podrške. Tijekom stjecanja specijaliziranog znanja o utjecaju različitih nedostataka i potreba na različite vrste radnih aktivnosti, WISE-i su eksperimentirali s nalaženjem odgovarajućih organizacijskih procesa osmišljenih kako bi olakšali putove radne integracije. Tako su sposobni identificirati najprikladniji posao prema vrsti podrške koju radnik treba. Nadalje, WISE su se pokazali učinkovitima u integriranju komponenti obuke i zapošljavanja.

Zahvaljujući odgovarajućoj obuci na radnom mjestu koju pružaju, WISE-ovi pomažu radnicima s potrebama podrške u prevladavanju njihovog nedostatka i omogućuju integraciju u posao kroz produktivne aktivnosti koje omogućuju isplatu plaće zaposlenicima u nepovoljnom položaju usporedive s plaćom običnih radnika. WISE se mogu smatrati poduzećem s dvostrukim učinkom: osim robe i usluga koje se mogu plasirati na tržište, pružaju i usluge podrške pri radnoj integraciji. U tu svrhu razvili su dvije strategije: stvaranje prijelaznih zanimanja s ciljem podrške integraciji radnika u nepovoljnom položaju na otvoreno tržište rada i stvaranje stalnih radnih mjesta u okviru WISE -a.

Prema preliminarnim rezultatima projekta B-WISE, krajolik WISE-a iznimno je raznolik u 13 partnerskih zemalja B-WISE (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Francuska, Grčka, Italija, Latvija, Nizozemska, Poljska, Rumunjska, Slovenija, Španjolska) s obzirom na veličinu, područje djelovanja, izvore resursa, tipologije integriranih radnika s potrebama potpore te pravni okvir.

Što se tiče pravnih okvira, možemo identificirati tri skupine zemalja:

  • Prva skupina zemalja u kojoj se WISE uglavnom oslanjaju na postojeće pravne oblike - poput udruga, zadruga, zaklada i tradicionalnih tvrtki - koje nisu dizajnirane posebno za WISE
  • Druga skupina koja uključuje zemlje koje su zakonski priznale WISE ili putem određenog statusa WISE -a ili statusa socijalnog poduzeća, osmišljene da prepoznaju širi skup socijalnih poduzeća. WISE statusi imaju dugu povijest, posebno u zemljama srednje i istočne Europe. Ovo je slučaj s Rumunjskom, Bugarskom, Slovenijom i Poljskom, gdje posebni statusi WISE -a imaju korijene u inicijativama razvijenim 70 -ih godina. Nasuprot tome, statusi socijalnih poduzeća relativno su novi pravni trend.
  • Treća tipologija uključuje zemlje koje su priznale WISE prilagođavanjem postojećih pravnih oblika. Pionirsku ulogu u ovom slučaju imala je Italija koja je 1991. prilagodila zadružno zakonodavstvo tako da prizna socijalne zadruge tipa B. Taj su trend zatim slijedile Španjolska, Poljska, Francuska, a u novije vrijeme i Belgija s posebnom shemom akreditacije za zadruge.

Pravno i političko priznavanje WISE -a ima značajne posljedice: u zemljama u kojima WISE-ovi nisu zakonski priznati, vrlo je teško pronaći pouzdane podatke o WISE-ovima. S druge strane, brojke o veličini WISE -a i njihovom utjecaju na dobrobit i razvoj dostupne su u zemljama u kojima su WISE -i zakonski priznati.

Sljedeći koraci pripremnog istraživačkog radnog paketa B-WISE (WP1) uključuju anketu licem u lice usmjerenu na procjenu nedostataka u vještinama u WISE-ima (uključujući nedostatke u digitalnim vještinama onih koji radnika s potrebama podrške, onima koji pružaju podršku te menadžera organizacija); online istraživanje usredotočeno na nedostatke digitalnih vještina; analiza odabranih primjera dobrih praksi za razvoj vještina (uglavnom o digitalnim vještinama) i odabrani broj transverzalnih analiza usmjerenih na procjenu doprinosa i potencijala WISE -a u borbi protiv isključenosti s tržišta rada. Istraživačko izvješće, temeljem nalaza gore navedenih istraživačkih aktivnosti, bit će sastavljeno kako bi se iskoristilo za aktivnosti obuke u okviru B-WISE-a.


Podrška Europske komisije za izradu ove web stranice ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stajališta autora, te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje se u njoj nalaze."


Projekt B-WISE, Nacrt za sektorsku suradnju o vještinama u društvenim poduzećima za integraciju rada, projekt je Erasmus + koji koordinira EASPD uz potporu ENSIE-a.