Przedsiębiorstwa społeczne

Analiza  sektora przedsiębiorstw społeczych w Europie

Analiza sektora przedsiębiorstw społeczych w Europie

Więcej o głównych wnioskach w 2022 roku!

Główne wnioski

Główne wnioski

Więcej o głównych wnioskach w 2022 roku!

Dobre praktyki będą dostępne na początku 2022 roku!


Poparcie Komisji Europejskiej dla realizacji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”


Projekt B-WISE- Plan Współracy Sektorowej na Rzecz Umiejętności w Przedsiebiorstwach Społecznych jest projektem program Erasmus+ koordynowanym przez EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) przy wsparciu ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises)