Profile

Grupy docelowe i programy nauczania

Grupy docelowe i programy nauczania

Jednym z głównych celów projektu jest opracowanie programów nauczania dla każdej z trzech grup docelowych wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorstw społecznych (pracownicy wymagjący specjalnego wsparcia, trenerzy/coachowie i menedżerowie).

MOOC w zakresie umiejętności cyfrowych dla przedsiębiorstw społecznych będzie dostępny w 2023 r.!


Poparcie Komisji Europejskiej dla realizacji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”


Projekt B-WISE- Plan Współracy Sektorowej na Rzecz Umiejętności w Przedsiebiorstwach Społecznych jest projektem program Erasmus+ koordynowanym przez EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) przy wsparciu ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises)