Rezultaty

 • Ulotka - Ściągnij
 • Raport na temat aktualnej sytuacji luk w umiejętnościach zwłaszcza w obszarze cyfrowym, w sektorze przedsiębiorstw społecznych oraz przewidywanie przyszłych potrzeb. - Ściągnij
 • Raport rozumiejącego potrzeby użytkowników (cyfrowych) umiejętności - Ściągnij
 • Raport na temat profili zawodowych w sektorze integracyjnych przedsiębiorstw społecznych - Ściągnij
 • Oświadczenie o efektach uczenia się - Ściągnij
 • Programy szkoleń uniwersalnych dla sektora WISE - Ściągnij
 • MOOC dla sektora WISE - sierpień 2023
 • Zestawy samouczków dla nauczycieli i trenerów - luty 2024
 • Raport z wdrożenia pilotażowego - luty 2024
 • Raport z krajowych urzędów certyfikacji - luty 2024
 • Plan promocji przedsiębiorstw społecznych - luty 2024
 • Raport z oceny pilotażu - kwiecień 2024
 • Certyfikacja/oznakowanie i powiązane materiały objaśniające - czerwiec 2024
 • Raport ze środkami dostosowawczymi do programów kształcenia i szkolenia zawodowego - czerwiec 2024
 • Sektorowa Strategia Umiejętności dla przedsiębiorstw społecznych - listopad 2024
 • Społeczność praktyków B-WISE - grudzień 2024
 • Mapa drogowa zrównoważonego rozwoju B-WISE - grudzień 2024
 • Akt założycielski i partnerzy Sojuszu, w tym długoterminowe plany działania - grudzień 2024

Poparcie Komisji Europejskiej dla realizacji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”


Projekt B-WISE- Plan Współracy Sektorowej na Rzecz Umiejętności w Przedsiebiorstwach Społecznych jest projektem program Erasmus+ koordynowanym przez EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) przy wsparciu ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises)