Utildeco

Utildeco

06-05-2022

Over de praktijkvoorbeeld

Where: Uricani dorp, Iasi county, Miroslava commune, Roemenië
Startdatum: 2008
Status: actief
Begunstigden: 1. Personen met een handicap; 2. bedrijven met meer dan 50 werknemers die, volgens de huidige wetgeving personen met een handicap in dienst moeten nemen voor een percentage van minimaal 4% van het totaal aantal werknemers
Gefinancierd door: getekende overeenkomsten met bedrijven uit heel Roemenië

 

OVERZICHT VAN HET PRAKTIJKVOORBEELD

UTILDECO is een geautoriseerde opvangslocatie en sociale onderneming voor arbeidsintegratie, opgericht door de Alaturi de Voi (ADV) Romania Foundation in 2002. De praktijk is ontwikkeld als een manier om werkplekken te creëren en te behouden voor mensen met een handicap en voor andere risicogroepen, met name jongere mensen die niet meer onder de kinderbescherming vallen.

UTILDECO is door de Europese Commissie erkend als best practice en heeft in 2016 ook de prijs EY Social Entrepreneur of the Year (EY Sociale Ondernemer van het Jaar) gewonnen.

Tot nu toe hebben meer dan 1.000 personen uit risicogroepen, waaronder mensen met een handicap, geprofiteerd van professionele oriëntatie en ontwikkelen van vaardigheden.

DE METHODOLOGISCHE AANPAK

UTILDECO biedt verschillende soorten diensten aan, afhankelijk van de doelgroep die baat heeft bij dit praktijkvoorbeeld.

1. Diensten gericht op mensen met een handicap

UTILDECO ondersteunt personen met een handicap uit de provincie Lasi door middel van een gratis geïntegreerd pakket van sociale en werkgelegenheidsdiensten, allemaal op één plek, volgens het principe van "one-stop-shop". Het pakket omvat:

 • Stage binnen de UTILDECO Work Integration Social Enterprise, eigendom van ADV Romania, waar mensen basisvaardigheden kunnen verwerven op gebieden als: handmatig boekbinden, archiveren, maatwerk, afdrukken;
 • Professionele vermogensopbouw erkend op de arbeidsmarkt op het gebied van handmatig boekbinden en archiveren.

2. Diensten voor bedrijven

UTILDECO biedt bedrijven uit de provincie Lasi een gespecialiseerd dienstenpakket en de mogelijkheid om goederen en diensten aan te schaffen op basis van de Wet 193/2020, die de Wet 448/2006 op het gebied van bescherming en bevordering van de rechten van mensen met een handicap wijzigt en aanvult. Enkele van de aangeboden diensten zijn:

 • Uitrusting voor bescherming in de werkomgeving;
 • Documentarchivering en -opslag;
 • Biologisch afbreekbare verpakkingen;
 • Digitale printdiensten;
 • Interieur/exterieur polystyreen decoraties;
 • Evenementen organiseren;
 • Werving van personen met een handicap;
 • Gezondheids- en veiligheidsmaterialen.

De managers van UTILDECO onderhouden permanent contact met de klanten om ervoor te zorgen dat de eindbegunstigde tevreden is met de ontvangen goederen/diensten.

3. Online diensten toegankelijk op nationaal niveau

Via de site www.utildeco.ro biedt UTILDECO op nationaal niveau de mogelijkheid om verschillende producten/diensten uit de beschikbare goederenlijst te bestellen en af te nemen.

TYPE ONTWIKKELDE VAARDIGHEDEN

Deelnemers die baat hebben bij dit praktijkvoorbeeld zijn in staat om hun eigen en professionele vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen die hen kunnen ondersteunen bij het vinden van een baan op de arbeidsmarkt. Mensen worden met name opgeleid en ontwikkeld op het gebied van archivering (inclusief digitalisering van gearchiveerde documenten) of handmatig inbinden, opmaken en digitaal printen.

HET INNOVATIEVE ASPECT

UTILDECO is de enige dienst van dit type in Roemenië die een geïntegreerd dienstenpakket aanbiedt dat is aangepast aan de behoeften van mensen met een handicap.

Het bemiddelingspakket maakt gebruik van twee innovatieve instrumenten:

 1. een service voor het matchen van banen;
 2. een jobcoachingsdienst – mensen helpen om hun baan te behouden en het voorkomen van het niet slagen in het vinden van werk.

IMPACT & DUURZAAMHEID

Dankzij de diensten voor jobmatching en jobcoaching ondersteunt UTILDECO mensen – met name mensen die hun studie niet hebben voltooid, geen kwalificaties hebben en nooit hebben gewerkt - bij het ontwikkelen van waardevolle vaardigheden en het vinden en behouden van werk in sociale ondernemingen of de reguliere arbeidsmarkt.

De duurzaamheid van UTILDECO wordt gegarandeerd door haar vermogen om de praktijk opnieuw uit te vinden, toe te passen en aan te passen aan de eisen van de klant.

 

Contact 

comenzi@utildeco.ro
www.utildeco.ro

 


De Europese Commissie steunt de productie van deze publicatie. Dit houdt echter geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk gebruik van de informatie in deze publicatie.


Het B-WISE project (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises, blauwdruk voor sectorale samenwerking inzake vaardigheden van sociale ondernemingen voor arbeidsintegratie) is een Erasmus+ project dat gecoördineerd wordt door EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) met de steun van ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises).