UTILDECO

UTILDECO

06-05-2022

O praksi

Gdje: Uricani selo, okrug Iasi, Miroslava commune, Rumunjska
Početak: 2008
Status: aktivan
Korisnici:  1. Osobe s invaliditetom; 2. poduzeća s više od 50 zaposlenika koja prema važećem zakonodavstvu moraju zapošljavati osobe s invaliditetom u postotku od najmanje 4% od ukupnog broja zaposlenih
Financirano: potpisani ugovori s poduzećima iz cijele Rumunjske

 

PREGLED PRAKSE

UTILDECO je ovlaštena zaštitna radionica i socijalno poduzeće za radnu integraciju koju je 2002. godine osnovala Zaklada Alaturi de Voi (ADV) Rumunjska. Radionica je pokrenuta sa svrhom stvaranja i održavanja radnih mjesta za osobe s invaliditetom i druge skupine u riziku od isključivanja, posebno mlade ljudi koji su napustili sustav zaštite djece.

UTILDECO je od strane Europske komisije prepoznata kao primjer najbolje prakse, a 2016. je osvojila i nagradu za socijalnog poduzetnika godine.

Do sada je više od 1000 osoba iz skupina u riziku od isključivanja, uključujući osobe s invaliditetom, imalo koristi od profesionalne orijentacije i izgradnje kapaciteta.

METODOLOŠKI PRISTUP

UTILDECO nudi različite vrste usluga ovisno o ciljnoj skupini koja ima koristi od prakse.

1. Usluge koje se odnose na osobe s invaliditetom

UTILDECO podržava osobe s invaliditetom iz okruga Iasi kroz besplatni integrirani paket socijalnih usluga i usluga za zapošljavanje po principu “one-stop-shop” – sve na jednom mjestu. Paket uključuje:

  • Stažiranje u društvenom poduzeću za radnu integraciju UTILDECO, u vlasništvu ADV Romania, tijekom kojeg ljudi mogu steći osnovne vještine u područjima kao što su: ručno uvezivanje knjiga, arhiviranje, krojenje, tiskanje;
  • Jačanje Profesionalnih vještina priznatih na tržištu rada u području ručnog uvezivanja i arhiviranja 

Ponuda je personalizirana u skladu s potrebama i profilom klijenata, a vrednuje se kroz: sustav stručnog savjetovanja i orijentacije za korisnike; uslugu savjetovanja za posao; korištenje alata za testiranje CASPER (složen instrument za procjenu osoba s invaliditetom koji omogućuje stvaranje “profila zanimanja” i identificiranje najboljeg radnog mjesta); i testiranje s alatom CAS++ (softver za psihološko testiranje).

Napredak korisnika ocjenjuje se gledanjem na: stupanj zadovoljstva klijenta s obzirom na proizvode/usluge koje su isporučili korisnici; prilagodljivost potrebama krajnjeg korisnika; broj raspoloživih radnih mjesta za zapošljavanje osoba s invaliditetom; i razdoblje zadržavanja zaposlenih unutar poduzeća, primarno osoba s invaliditetom.

2. Usluge za poduzeća  

UTILDECO nudi tvrtkama iz okruga  Iasi specijalizirani paket usluga i mogućnost nabave robe i usluga na temelju Zakona 193/2020, koji  mijenja i dopunjuje Zakon 448/2006 o zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom.

Neke od ponuđenih usluga su:

  • Oprema za zaštitu na radu;
  • Arhiviranje i pohrana dokumenata;
  • Biorazgradivo pakiranje;
  • usluge digitalnog tiska;
  • Unutarnje/vanjske dekoracije od polistirena;
  • Organizacija događaja;
  • Zapošljavanje osoba s invaliditetom;
  • Zdravstvena i sigurnosna pitanja.

Menadžeri UTILDECO-a održavaju stalni kontakt s klijentima kako bi bili sigurni da je krajnji korisnik zadovoljan primljenom robom/uslugom.

3. Online usluge dostupne na nacionalnoj razini  

Putem stranice www.utildeco.ro UTILDECO na nacionalnoj razini nudi mogućnost naručivanja i nabave različitih proizvoda/usluga s dostupnog popisa.

VRSTA RAZVIJENIH VJEŠTINA

Sudionici koji imaju koristi od prakse mogu otkriti i razviti svoje osobne vještine, kao i profesionalne vještine koje im mogu pomoći u pronalaženju posla na tržištu rada. Ljudi se osobito osposobljavaju i razvijaju svoje vještine u području arhiviranja (uključujući digitalizaciju arhiviranih dokumenata) ili ručnog spajanja, krojenja i digitalnog tiska.

INOVATIVNI ASPEKT

UTILDECO je jedina usluga ove vrste u Rumunjskoj koja nudi integrirani paket usluga prilagođen potrebama osoba s invaliditetom.

Interventni paket koristi dva inovativna alata:

a) uslugu traženja, “spajanja” s odgovarajućim poslom;

b) usluga savjetovanja za posao – pomaže ljudima da zadrže posao i izbjegnu neuspjeh pri zapošljavanju.

UČINAK I ODRŽIVOST

Zahvaljujući uslugama traženja i “spajanja” s odgovarajućim poslom i savjetovanja za posao, UTILDECO pruža podršku ljudima - posebno osobama koje nisu završile studij, nemaju kvalifikacije i nikada nisu radile - u razvoju vrijednih vještina te pronalaženju i održavanju zaposlenja u društvenim poduzećima ili na otvorenom tržištu rada .

Održivost je zajamčena sposobnošću UTILDECO-a da ponovno osmisli, prilagodi uvjetima i prilagodi samu praksu zahtjevima klijenata.

Kontakt

comenzi@utildeco.ro
www.utildeco.ro


Podrška Europske komisije za izradu ove web stranice ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stajališta autora, te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje se u njoj nalaze."


Projekt B-WISE, Nacrt za sektorsku suradnju o vještinama u društvenim poduzećima za integraciju rada, projekt je Erasmus + koji koordinira EASPD uz potporu ENSIE-a.