Utildeco

Utildeco

06-05-2022

O praksi 

Kje: Uricani, okrožje Iasi, Miroslava, Romunija
Začetek: 2008
Deležniki: 1. Invalidi; 2. forme z več kot 50 zaposlenimi, ki morajo po zakonu imeti vsaj 4% zaposlenih invalidov
Financirajo: Firme, ki sodelujejo v praksi

 

O PRAKSI

UTILDECO je pooblaščena zavetna enota in socialno podjetje za vključevanje v delo, ki ga je leta 2002 ustanovila romunska fundacija „Alaturi de Voi“. Praksa je bila razvita kot način ustvarjanja in vzdrževanja delovnih mest za invalide in druge ogrožene skupine, zlasti mlade ki so izstopili iz sistema varstva otrok.

Evropska komisija je UTILDECO prepoznala kot najboljšo prakso in je leta 2016 prejela tudi nagrado EY Socialni podjetnik leta.

Doslej se je poklicne orientacije in krepitve zmogljivosti udeležilo več kot 1000 oseb iz ogroženih skupin, vključno z invalidi.

METODOLOŠKI PRISTOP

UTILDECO offers different types of services depending on the target group that benefit from the practice.

1. Ponudba za invalide

UTILDECO podpira invalide iz okrožja Iasi z brezplačnim integriranim paketom socialnih in zaposlitvenih storitev, vse na enem mestu, po načelu »vse na enem mestu«. Paket vključuje:

  • Praksa v socialnem podjetju UtilDeco Work Integration, ki je v lasti ADV Romunija, med katero lahko ljudje pridobijo osnovna znanja na področjih, kot so: ročna vezava knjig, arhiviranje, krojenje, tiskanje;
  • Na trgu dela priznana strokovna izpopolnitev na področju ročnega knjigoveštva in arhiviranja.

Ponudba je personalizirana glede na potrebe in profil kupcev, ki jih vrednotimo preko: sistema strokovnega svetovanja in orientacije; storitev usposabljanja za delo; uporaba testne baterije CASPER (kompleksni instrument za ocenjevanje invalidov, ki omogoča izdelavo »poklicnega profila« in prepoznavanje najprimernejšega delovnega mesta) in; testiranje z baterijo CAS++ (programska oprema za psihološko testiranje).

Napredek udeležencev se ocenjuje glede na: stopnjo zadovoljstva naročnika z izdelki/storitvami, ki jih je nabavil; prilagodljivost potrebam končnega upravičenca; število delovnih mest, ki so na voljo za zaposlovanje invalidov in; obdobje za ohranitev delodajalcev v podjetju, predvsem invalidov.

2. Ponudba za invalide

UTILDECO ponuja podjetjem iz okrožja Iasi specializiran paket storitev in možnost nabave blaga in storitev na podlagi zakona št. 193/21.08.2020 za spremembo in dopolnitev zakona št. 448/2006 o zaščiti in spodbujanju pravic ljudi z invalidnosti. Nekatere ponujene storitve so:

  • Delovna zaščitna oprema;
  • Arhiviranje in hramba dokumentov;
  • Biorazgradljiva embalaža;
  • Storitve digitalnega tiska;
  • Notranja / zunanja polistirenska dekoracija;
  • Organizacija dogodkov;
  • Zaposlovanje invalidov;
  • Zdravje in varnost.

Upravitelj in soupravljavci UTILDECO vzdržujejo stalen stik s strankami, da zagotovijo zadovoljstvo končnega upravičenca s prejetim blagom/storitvijo.

3. Spletne storitve na nacionalnem nivoju

Preko spletnega mesta www.utildeco.ro ponuja UTILDECO na nacionalni ravni možnost naročanja in nakupa različnih izdelkov / storitev z razpoložljivega seznama blaga.

RAZVITE SPRETNOSTI

Udeleženci, ki imajo koristi od prakse, lahko odkrijejo in razvijejo svoje domače in poklicne veščine, ki jim lahko pomagajo pri iskanju zaposlitve na trgu dela. Predvsem se ljudje izobražujejo in razvijajo veščine na področju arhiviranja (vključno z digitalizacijo arhiviranih dokumentov) ali ročnega vezanja, krojenja in digitalnega tiska.

INOVATIVNI ASPEKT

UTILDECO je edina storitev te vrste v Romuniji, ki ponuja integriran paket storitev, prilagojen potrebam invalidov.

Intervencijski paket uporablja 2 inovativni orodji:

a) storitev povezovanja delovnih mest – po kateri se pripravi priporočilo za zaposlitev ali nezaposlitev določenega delovnega mesta;

b) storitev usposabljanja za zaposlitev – pomoč ljudem, da ohranijo službo in se izognejo neuspehu pri zaposlitvi.

UČINEK IN TRAJNOST

Zahvaljujoč storitvam iskanja zaposlitve in usposabljanja za zaposlitev UTILDECO podpira ljudi - zlasti tiste, ki niso končali študija, nimajo kvalifikacij in nikoli niso delali - pri razvijanju dragocenih veščin ter iskanju in ohranjanju zaposlitve v socialnih podjetjih ali na odprtem trgu dela. 

Trajnost UTILDECO je zagotovljena z njegovo sposobnostjo, da na novo odkrije, prilagodi in prilagodi prakso zahtevam strank.

 

Kontakt
comenzi@utildeco.ro
www.utildeco.ro


Podpora Evropske komisije te publikacije ne pomeni strinjanja ali podpore njene vsebine. Vsebina publikacije odraža izključno mnenja avtorjev. Komisija ni odgovorna za uporabo informacij v tej publikaciji v kakršnikoli obliki.


Projekt B-WISE, Načrt za Sektorsko sodelovanje pri spretnostih v socialnih podjetjih za delovno usposabljanje je Erasmus+ projekt, ki ga koordinirata EASPD s podporo ENSIE.