Persbericht: Publicatie van het rapport over de (digitale) vaardigheidsbehoeften van medewerkers in WISE's

Persbericht: Publicatie van het rapport over de (digitale) vaardigheidsbehoeften van medewerkers in WISE's

14-12-2022

 

De B-WISE-projectpartners zijn verheugd de publicatie aan te kondigen van het "Report understanding user (digital) skill needs in WISEs". Het rapport is het resultaat van het onderzoek dat tijdens WP2 is uitgevoerd. Het onderzoek werd namens het B-WISE-partnerschap gecoördineerd door het Consorzio Nazionale Idee in Rete, een van de Italiaanse partners van het project. Onder leiding van Camilla Baldini en Gianfranco Marocchi, die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek, worden nu de bevindingen gepresenteerd. Het rapport legt de link tussen het eerste rapport ("Report on current situation of – digital – skill gaps, in WISEs sector and anticipating future needs"), dat in oktober werd gepubliceerd, en de volgende stap: het maken van curricula voor beroepsonderwijs en -opleiding waarmee lacunes in  vaardigheden weggenomen kunnen worden.

Europese sociale ondernemingen voor arbeidsintegratie (WISE's) staan centraal in het B-WISE-project. Het project wil vaardigheidsstrategieën ontwikkelen om tegemoet te komen aan de behoeften van de sector. Alle partners in het project hebben op een actieve manier bijgedragen aan het rapport.

Het onderzoekskader ging uit van de veronderstelling dat het ontwikkelen van vaardigheidsstrategieën op Europees niveau alleen kan slagen als er het besef is dat Europese WISE's ook van elkaar kunnen verschillen. Hoewel er bepaalde gemeenschappelijke kenmerken zijn, hebben ze niet allemaal dezelfde operationele stijl, organisatie, omvang, ondernemingszin oriëntatie, enz. De mensen die in WISE's werken (werknemers, ondersteuners en managers), zijn divers wat betreft startkwalificaties, levensgeschiedenis, levenslang leren, enz.

Om effectief te zijn is er inzicht nodig in welke soorten WISE's er zijn en welke type medewerkers er werken. Met andere woorden, er is aandacht besteed aan het creëren van 'scenario's' (de verschillende soorten WISE's) en 'persona's' (de verschillende soorten werknemers met ondersteuningsbehoeften, begeleiders en managers). Dit zorgt ervoor dat de curricula en trainingspakketten die in het B-WISE-project ontwikkeld zullen worden, kunnen beantwoorden aan de verschillende vaardigheidsbehoeften.

Het rapport probeert twee hoofdvragen te beantwoorden:

  • Welke actie voor het opbouwen van vaardigheden hebben WISE's nodig, op basis van hun kenmerken, de richting van hun ontwikkeling, hun bedrijfscultuur en hun sterke en zwakke punten?
  • Wat zijn de kenmerken van de werknemers (managers, begeleiders, werknemers met ondersteuningsbehoeften) aan wie we trajecten voor competentieopbouw willen voorstellen?

Op basis van die vragen werken de rapporten twee soorten antwoorden uit. Ten eerste de 'scenario's' voor WISE's: een algemene beschrijving van het aangenomen model, gebaseerd op drie basistypen WISE's (sociaal, training en productief).
Vervolgens werden 'persona's' uitgewerkt die een voorbeeld geven van de behoeften van werknemers met ondersteuningsbehoeften, begeleiders en managers. Het rapport bevat ook een hoofdstuk met een samenvatting van de nationale rapporten en een conclusie met algemene beleidsindicaties en specifieke richtlijnen voor het vervolg in WP3 in termen van trajecten voor het opbouwen van competenties.

De projectpartners werken nu, op basis van dit rapport, aan curricula en opleidingstrajecten voor de drie categorieën WISE-werknemers (werknemers met ondersteuningsbehoeften, managers en ondersteuners). Binnenkort kunt u hier ook meer over lezen!

Wanneer u vragen heeft, neem dan contact met ons op: guillem.marce@ensie.org

 

 


De Europese Commissie steunt de productie van deze publicatie. Dit houdt echter geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk gebruik van de informatie in deze publicatie.


Het B-WISE project (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises, blauwdruk voor sectorale samenwerking inzake vaardigheden van sociale ondernemingen voor arbeidsintegratie) is een Erasmus+ project dat gecoördineerd wordt door EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) met de steun van ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises).