Informacja prasowa: Publikacja raportu na temat zrozumienia zapotrzebowania na (cyfrowe) kompetencje użytkowników w WISE

Informacja prasowa: Publikacja raportu na temat zrozumienia zapotrzebowania na (cyfrowe) kompetencje użytkowników w WISE

14-12-2022

Partnerzy projektu B-WISE mają przyjemność ogłosić publikację „Raport na temat zrozumienia zapotrzebowania na (cyfrowe) kompetencje użytkowników w WISE”. (Skrót WISE oznacza Work Integration Social Enterprises czyli przedsiębiorstwa społeczne zajmujące sie integracją przez pracę). Produkt jest wynikiem prac badawczych przeprowadzonych podczas WP. 2 koordynowany w imieniu partnerstwa B-WISE przez Consorzio Nazionale Idee in Rete, jednego z włoskich partnerów projektu, pod kierownictwem Camilli Baldini i Gianfranco Marocchi, odpowiedzialnych za prace badawcze i prezentowane treści. Celem raportu jest powiązanie raportu z WP.1 „Raport na temat aktualnej sytuacji niedoborów umiejętności, zwłaszcza w obszarze cyfrowym, w sektorze WISE i przewidywania przyszłych potrzeb”, który został opublikowany w październiku, a pracami przewidzianymi w WP3 w celu zaprojektowania programów kształcenia i szkolenia zawodowego, będący odpowiedzią na luki kompetencyjne, które zostaną wkrótce opublikowane.

Europejskie przedsiębiorstwa społeczne zajmujące się integracją przez pracę (WISE) stanowią rdzeń projektu B-WISE, którego celem jest opracowanie strategii mającej na celu odpowiedzieć na zapotrzebowanie sektora w zakresie podnoszenia kompetencji pracowników.  W tym celu metodologia badań zakładała bezpośrednie zaangażowanie i aktywny udział całego partnerstwa, które aktywnie wniosło swój wkład w prezentowaną pracę.

Ramy badań rozpoczęto od założenia, że ​​cel budowania zdolności nie może zostać odpowiednio zrealizowany, jeśli nie będziemy w stanie zrozumieć, że europejskie integracyjne przedsiębiorstwa społeczne, chociaż posiadają pewne cechy łączące, różnią się od siebie celami, stylami działania, organizacją, wielkością, przedsiębiorczością orientacja itp.; oraz że osoby pracujące w WISE, pracownicy znajdujący się w niekorzystnej sytuacji, wspierający i liderzy, są zróżnicowani pod względem początkowego poziomu umiejętności, historii życia, inwestycji w naukę itp.

Wynika z tego, że aby strategia budowania potencjału była skuteczna, należy ją opracować w odniesieniu do różnych typów WISE i różnych typów pracujących w nich osób. Innymi słowy, zwrócono uwagę na stworzenie „Scenariuszy” (różne rodzaje WISE) i „Personas” (różne rodzaje pracowników - znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, osób wspierających i liderów), aby zapewnić, że szkolenie i uczenie się odpowiadają różne potrzeby w zakresie umiejętności.

W rzeczywistości raport próbuje odpowiedzieć na dwa główne pytania:

  • Jakich działań w zakresie budowania umiejętności potrzebują integracyjne przedsiębiorstwa społeczne, biorąc pod uwagę ich cechy charakterystyczne, kierunki ich rozwoju, kulturę korporacyjną oraz mocne i słabe strony?
  • Jakie są cechy pracowników (osób wspierających, liderów, pracowników potrzebujących wsparcia), którym chcielibyśmy zaproponować ścieżki budowania kompetencji?

Na podstawie tych pytań raporty opracowują dwa rodzaje odpowiedzi, pierwsze „scenariusze” dla WISE, które zawierają ogólny opis przyjętego modelu, opartego na trzech podstawowych typach WISE (społeczne, szkoleniowe i produkcyjne). Następnie proponuje kilka „Personas”, które są podsumowaniem klasyfikacji dokonanej na poziomie krajowym, podzielonej na trzy kategorie pracowników - potrzebujących wsparcia, wspierających i liderów. Raport zawiera również rozdział podsumowujący raporty krajowe oraz wniosek, który zawiera ogólne wskazówki dotyczące polityki, jak również szczegółowe wytyczne dla pracy nad WP. 3 w zak-resie ścieżek budowania kompetencji.

Partnerzy projektu pracują obecnie na podstawie tego raportu nad programami nauczania i ścieżkami szkoleniowymi dla trzech kategorii pracowników WISE (pracownicy potrzebujący wsparcia, osoby wspierające i osoby wspierające). Wkrótce i Ty będziesz mógł dowiedzieć się o nich więcej!

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: guillem.marce@ensie.org


Poparcie Komisji Europejskiej dla realizacji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.”


Projekt B-WISE- Plan Współracy Sektorowej na Rzecz Umiejętności w Przedsiebiorstwach Społecznych jest projektem program Erasmus+ koordynowanym przez EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) przy wsparciu ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises)