Smart assistive Augmented Reality work and training stations

Smart assistive Augmented Reality work and training stations

06-05-2022

O praksi

Gdje: Belgija
Početak: 2017 godina
Status: aktivna
Korisnici: 1. ranjive skupine (tj. osobe s (radnim) invaliditetom, osobe s privremenim ili strukturnim (radnim) ograničenjem itd.); 2. udruge, tvrtke, vlade i treće strane koje zapošljavaju, usmjeravaju, obučavaju i podržavaju ove skupine.
Financiranje: Vlastito financiranje Lichtwerka; državna subvencija

 

PREGLED PRAKSE

Cilj Lichtwerka je stvoriti uključivo tržište rada kako bi osobe s invaliditetom i drugi pojedinci s određenim poteškoćama na tržištu rada imali pristup plaćenom zaposlenju. Da bi se to postiglo, Lichtwerk nudi pametne asistivne radne i stanice za obuku koje se temelje na proširenoj stvarnosti, koje pokreće LightGuide AR softver. Rješenje nudi “kognitivnu podršku” kroz projekciju digitalnih radnih uputa na bilo koju radnu površinu, pružajući operaterima vizualno vodstvo, povratnu informaciju i potvrdu. To im pomaže da bolje nauče nove složene procese. Rješenje zamjenjuje pisane i usmene radne upute intuitivnim i inteligentnim programom usmjeravanja koji je u skladu s najvišim standardima kvalitete i koji čini radni prostor sigurnijim i uključivijim. Asistivne tehnologije koje pruža Lichtwerk mogu se koristiti kao trajna podrška, ali i za (re)osposobljavanje i u obrazovne svrhe.

Ovo rješenje do sada je instalirano u socijalnim poduzećima, konvencionalnim proizvodnim tvrtkama, školama i centrima za obuku.

METODOLOŠKI PRISTUP

Lichtwerk razvija i implementira prilagođena LightGuide AR rješenja u su-stvaranju s operaterima (radnicima s potrebama za podrškom) i podupirateljima (instruktori, tutori, radni terapeuti, itd.).

Praksa se provodi slijedeći pristup "Razmišljajte i dizajnirajte – Izgradite & implementirajte - Održavajte & poboljšajte ", razvijen u tri sljedeće faze:

1. "Razmišljajte i dizajnirajte "

U ovoj preliminarnoj fazi ključne su aktivnosti analize ponašanja (zadaci koje treba obaviti/vještine i potrebe ljudi koji obavljaju posao), preciziranje opsega, konačna definicija opsega i izračun učinka ključnih aktivnosti. Cilj je organizaciji koja ima koristi od prakse pružiti transparentan uvid u specifičnu dodanu vrijednost pametnog asistivnog LightGuide AR rada i stanice za obuku, kako za ljude (npr. pozitivan utjecaj na njihovu dobrobit, autonomiju, razinu stručnosti i razvoj vještina ) tako i na poslovnoj razini (npr. pozitivan utjecaj na kvalitetu proizvoda i ukupnu učinkovitost i produktivnost u radnom prostoru). U ovoj fazi okuplja se sva stručnost svih partnera i različitih skupina ljudi (radnika s potrebama za potporom ili tražitelja posla i njihovih podupiratelja) kako bi se definirale, precizirale i dokumentirale potrebe, pristup i procijenili rezultati.

2. "Izgradite & implementirajte "

Tijekom ove faze implementacije, pametne asistivne LightGuide AR radne i stanice za obuku konfiguriraju se, testiraju i instaliraju u prostorima klijenata. Podupiratelji dobivaju opsežnu obuku o tome kako stvoriti i poboljšati postojeće i nove digitalne radne upute.

3. "Održavajte & poboljšajte"

Nakon što se instaliraju pametne asistivne AR radne i stanice za obuku, prikuplja se i analizira mnogo podataka. Ove se informacije kontinuirano koriste za poboljšanje i podršku radnicima, njihovim podupirateljima i onima koji im omogućuju rad, kao i procesa i proizvoda.

VRSTA RAZVIJENIH VJEŠTINA

Tehnologija se koristi za trening, prekvalifikaciju (npr. nakon dužeg razdoblja odsutnosti, bolesti) ili za trajnu podršku osobama kojima je podrška potrebna. Stanice za obuku posebno su prikladne za industrijske zadatke (montaža) ili logističke zadatke.

INOVATIVNI ASPEKT

Inovacija prakse leži u pristupu "Go Digital, Stay Human" koji ima za cilj učiniti posao izvedivim za svakog zaposlenika ili tražitelja posla. Štoviše, korišteni softver prikuplja različite podatke kako bi pratio napredak operatera i bilježio njegove/njezine potrebe, čineći tako implementiranu tehnologiju prilagodljivom svakom pojedincu i svakom zadatku.

Praksa je također dobila mnoge nagrade kao priznanje njezinog inovativnog aspekta.

UČINAK I ODRŽIVOST

Asistivna tehnologija ima pozitivan utjecaj na dobrobit onih koji je koriste, minimizirajući stres pri učenju ili izvršavanju složenih zadataka. Također potiče radnike da budu autonomniji u svom radu. Ova tehnologija pridonosi uključivijem tržištu rada, budući da više osoba s invaliditetom može pronaći zaposlenje u socijalnoj ekonomiji ili konvencionalnim poduzećima. Implementacija LightGuide-a u obrazovnim okruženjima doprinosi uključivosti jer olakšava prijelaz na tržište rada.

Kako bi jamčio održivost rješenja, Lichtwerk se brine da se digitalne radne upute i stanice za obuku koje se nude organizacijama uvijek mogu prilagoditi novim zadacima i novim zaposlenicima. Štoviše, praćenjem novih tehnologija i promjena na tržištu, Lichtwerk može predvidjeti buduće potrebe i prilagoditi svoje usluge u skladu s tim. Lichtwerk također želi proširiti svoje aktivnosti radeći s međunarodnim partnerima kako bi dosegao više kupaca i potaknuo na veću raznolikost kroz više ekonomskih sektora.

Kontakti

Lieven Bossuyt
Lieven.Bossuyt@lichtwerk.io
http://www.lichtwerk.io

Documents

Podrška Europske komisije za izradu ove web stranice ne predstavlja potporu sadržaju koji odražava samo stajališta autora, te se Komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija koje se u njoj nalaze."


Projekt B-WISE, Nacrt za sektorsku suradnju o vještinama u društvenim poduzećima za integraciju rada, projekt je Erasmus + koji koordinira EASPD uz potporu ENSIE-a.