Managers:

Managers:

In 2022 zult u hier meer informatie vinden over managers (competentiebehoeftes, persona’s, curricula en beroepsprofielen)!

Begeleiders/ coaches

Begeleiders/ coaches

In 2022, zult u hier meer informatie vinden over begeleiders en coaches (competentiebehoeftes, persona’s, curricula en beroepsprofielen)!

Werknemers met een ondersteuningsbehoefte:

Werknemers met een ondersteuningsbehoefte:

In 2022 zult u hier meer informatie vinden over werknemers met een ondersteuningsbehoefte (competentiebehoeftes, persona’s, currucula en beroepsprofielen)!

Doelgroepen & curricula

Doelgroepen & curricula

Een van de hoofddoelen van het project is om curricula op te stellen voor elk van de drie doelgroepen die in een WISE werken (werknemers met een ondersteuningsbehoefte, hun begeleiders en leidinggevenden).

In 2022 kunt u de MOOC over digitale vaardigheden voor WISEs volgen!


De Europese Commissie steunt de productie van deze publicatie. Dit houdt echter geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk gebruik van de informatie in deze publicatie.


Het B-WISE project (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises, blauwdruk voor sectorale samenwerking inzake vaardigheden van sociale ondernemingen voor arbeidsintegratie) is een Erasmus+ project dat gecoördineerd wordt door EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) met de steun van ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises).