Ciljne skupine in učni načrti

Ciljne skupine in učni načrti

Eden od glavnih ciljev projekta je opredeliti učne načrte za vsako od treh ciljnih skupin, ki delajo za WISE (delavci s potrebami po podpori, mentorji in vodje.)

MOOC za digitalne spretnosti v WISE bo na voljo v letu 2023 !


Podpora Evropske komisije te publikacije ne pomeni strinjanja ali podpore njene vsebine. Vsebina publikacije odraža izključno mnenja avtorjev. Komisija ni odgovorna za uporabo informacij v tej publikaciji v kakršnikoli obliki.


Projekt B-WISE, Načrt za Sektorsko sodelovanje pri spretnostih v socialnih podjetjih za delovno usposabljanje je Erasmus+ projekt, ki ga koordinirata EASPD s podporo ENSIE.