Publicatie van artikelen met de belangrijkste resultaten van Werkpakket 2

Publicatie van artikelen met de belangrijkste resultaten van Werkpakket 2

06-03-2023

De partners van het B-WISE project kondigen met groot genoegen de publicatie aan van vier korte artikelen waarin de belangrijkste resultaten van Werkpakket 2 worden toegelicht.

De artikelen vatten het rapport over de (digitale) compententienoden in WISEs samen. Het rapport zelf werd geschreven door de Italiaanse partner Idee in Rete op basis van onderzoek dat door alle partners uitgevoerd werd in Werkpakket 2. De vier artikelen, die een aanvulling vormen op de algemene samenvatting, presenteren de belangrijkste bevindingen van het rapport op een beknopte en toegankelijke manier.

Het eerste artikel gaat over de verschillende soorten persona's die in WISEs werkzaam zijn.

In het tweede artikel worden de verschillende modellen of scenario's van WISEs uitgelegd. Er wordt ingezoomd op productieve, sociale en training WISEs.

Het derde artikel gaat over het overheidsbeleid dat WISEs ondersteunt.

Het vierde artikel belicht de stand van zaken met betrekking tot (digitale) vaardigheden en technologieën in WISEs.

Voor vragen kunt u contact opnemen met: guillem.marce@ensie.org

 


De Europese Commissie steunt de productie van deze publicatie. Dit houdt echter geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk gebruik van de informatie in deze publicatie.


Het B-WISE project (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises, blauwdruk voor sectorale samenwerking inzake vaardigheden van sociale ondernemingen voor arbeidsintegratie) is een Erasmus+ project dat gecoördineerd wordt door EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) met de steun van ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises).