Namenjeno medijem: Objava člankov o glavnih rezultatih poročila WP2

Namenjeno medijem: Objava člankov o glavnih rezultatih poročila WP2

06-03-2023

V okviru objave poročila o razumevanju potreb uporabnikov (digitalnih) veščin v WISE, v avtorstvu Consorzio Nazionale Idee v Rete v WP2, partnerji B-WISE z veseljem napovedujejo objavo štirih kratkih člankov, ki pojasnjujejo glavne rezultate te publikacije. Namen teh štirih člankov, ki dopolnjujejo povzetek, je na jedrnat in dostopen način predstaviti glavne ugotovitve poročila.

Prvi članek govori o različnih vrstah oseb, ki jih lahko srečamo v WISE.

Drugi članek pojasnjuje scenarije v WISE, pri čemer upošteva koncepte produktivnih, socialnih in izobraževalnih WISE.

Tretji članek obravnava javne politike, ki podpirajo WISE.

Četrti članek izpostavlja potrebe po (digitalnih) znanjih in tehnologijah v WISE.

Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na: guillem.marce@ensie.org


Podpora Evropske komisije te publikacije ne pomeni strinjanja ali podpore njene vsebine. Vsebina publikacije odraža izključno mnenja avtorjev. Komisija ni odgovorna za uporabo informacij v tej publikaciji v kakršnikoli obliki.


Projekt B-WISE, Načrt za Sektorsko sodelovanje pri spretnostih v socialnih podjetjih za delovno usposabljanje je Erasmus+ projekt, ki ga koordinirata EASPD s podporo ENSIE.