B-WISE project voorgesteld in Italië

B-WISE project voorgesteld in Italië

10-04-2022

SCF, een van de Italiaanse partners in het B-WISE project stelden op 6 april 2022 het project voor tijdens een evenement.

Scuola Centrale Formazione, een van de Italiaanse partners in het B-WISE project stelden op 6 april 2022 in San Lazzaro di Savena (Italië) het project voor tijdens het evenement ‘Digitale geletterdheid en inzetbaarheid: niemand uitgesloten’. Dit evenement vond plaats in kader van het TAACTIC project.

Het evenement ging ook online door om zoveel mogelijk personen te bereiken.

Consorzio EVT (Italië) en diens partner It2 (Italië) trekken het TAACTIC project. Na drie jaar loopt het project ten einde en EVT presenteerde het project en de resultaten op 6 april (zie PowerPoint in bijlagen). Tijdens het evenement werden ook andere projecten voorgesteld die werken rond digitale vaardigheden en betrekking hebben op sociale inclusie, training en een meer inclusieve arbeidsmarkt (zie presentaties in bijlagen). 

Volgende projecten werden voorgesteld:

  •  
  • ‘Brood en Internet’. Dit is een project in de regio Emilia-Romagna (Italië) dat de digitale vaardigheden van haar burgers wil versterken. Het project zat bij de finalisten voor de ‘Nationale Award voor Digitale Vaardigheden’, uitgereikt door het Departement voor Digitale Transformatie.
  • ‘Inclusieactiviteiten voor personen in een precaire en kwetsbare situatie,’ met steun van het regionale Agentschap voor Tewerkstelling (Emilia-Romagna, Italië).

Ook het B-WISE project werd kort voorgesteld tijdens het evenement. De focus van de presentatie lag op de digitalisering van sociale-economiebedrijven. De deelnemers toonden interesse en stelden verschillende vragen. Volgende reflecties werden gedeeld:

  •  
  • Digitale vaardigheden zijn cruciaal voor inclusie in onze moderne samenleving.
  • Digitale vaardigheden zijn onlosmakelijk verbonden met inclusie, training en de arbeidsmarkt. Technologie ondersteunt de ontwikkeling en verandering van processen, vaardigheden en organisaties.
  • Het belang van digitale vaardigheden gaat verder dan bepaalde sectoren, gebieden, beroepen of kwalificaties. Deze vaardigheden kunnen ook in meer ‘traditionele’ sectoren innovatie stimuleren. 
  • Hybride beroepen worden steeds vaker genoemd en bepaalde profielen worden verwacht traditionele vaardigheden te combineren met digitale vaardigheden en zachte vaardigheden om zo nieuwe organisatiestructuren en productiemethodes te ontwikkelen.
  • De link tussen zachte en digitale vaardigheden: de snelle en constante verandering teweeggebracht door digitalisering vraagt steeds meer zachte vaardigheden (bv. openstaan voor verandering, probleemoplossend denken, in team werken, creatief zijn, communiceren…). 

De Europese Commissie steunt de productie van deze publicatie. Dit houdt echter geen goedkeuring in van de inhoud ervan, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijk gebruik van de informatie in deze publicatie.


Het B-WISE project (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises, blauwdruk voor sectorale samenwerking inzake vaardigheden van sociale ondernemingen voor arbeidsintegratie) is een Erasmus+ project dat gecoördineerd wordt door EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) met de steun van ENSIE (European Network for Social Integration Enterprises).