Profili

Mērķa grupas un mācību programmas

Mērķa grupas un mācību programmas

Viens no projekta galvenajiem mērķiem ir noteikt mācību programmas katrai no trim DISU strādājošajām mērķa grupām (darba ņēmējiem no mazaizsargātajām grupām, atbalsta personām un vadītājiem). 2022. gadā katram profilam tiks izveidoti un publicēti galvenie projekta ietvaros gūtie secinājumi : identificēto prasmju līmenis, personu, mācību programmu un profesionālie profili.

2024.gadā jūs varēsiet sekot līdzi MOOC (tiešsaistes apmācību programmai) par DISU digitālajām prasmēm.


Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru viedokļus, un Komisija nevar būt atbildīga par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu


Projekts B-WISE (Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises) ir Erasmus + projekts, ko koordinē EASPD ar ENSIE atbalstu.